1.

الگوی کشف استعداد برای کتابداران کتابخانه های دانشگاهی

دوره 54، شماره 3، آبان 1399، صفحه 33-46
فریده جعفری؛ زهره میرحسینی؛ احمد سعیدی

2.

براساس نیم‌رخ سوماتوتایپیک نونهالان پسر ایرانی، کدام‌یک از نواحی جغرافیایی در کشتی مستعدترند؟

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 45-56
محمد رضا محمودخانی؛ امیر داداش پور؛ سیدمحمد حسینی

3.

بررسی مشکلات استعدادیابی فوتبال

دوره 7، شماره 4، مهر 1394، صفحه 621-635
سجاد دوستداری؛ فریده اشرف گنجویی؛ بهزاد سهیلی

4.

بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های استعدادیابی در کاراتة ایران بر اساس آمادگی های جسمانی و روانی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 45-56
محمود شیخ؛ مهدی شهبازی؛ اشرف امینی؛ رضا غلامعلی زاده

5.

پیش‌بینی عملکرد مهارتی در استعدادیابی فوتبال

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 59-77
علی شفیع زاده

6.

تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت های ورزشی در محیط های باز و بسته

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 531-546
محمد حسین قهرمانی؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ محمدعلی بشارت

7.

شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش های فراروی آن

دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 29-54
سیدشاهو حسینی؛ مهرزاد حمیدی؛ آسیه قربانیان رجبی؛ سیدنصرالله سجادی

8.

طراحی الگوی ملی مدیریت استعدادیابی ورزشی با اولویت رشته‌های مدال‌آور (مطالعۀ موردی کشتی)

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 817-832
مریم رک رک؛ عزت اله شاه منصوری؛ حمید فروغی پور

9.

کاربرد رویکرد چندمتغیره در استعدادیابی بازیکنان فوتبال زیر 16 سال

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 103-128
امیر وزینی طاهر؛ مهدی شهبازی؛ فضل اله باقرزاده

10.

نیمرخ آمادگی جسمانی، آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی بازیکنان نوجوان تیم ملی والیبال ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 21-39
علیرضا سلیمی آوانسر؛ مصطفی بارانچی؛ سمانه کنشلو

11.

ویژگی های تکانش گری بازیکنان پست های مختلف فوتبال؛ آزمون دیدگاه گرایش غالب

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 153-169
محمد حسین قهرمانی؛ محمد علی پشارت؛ مهدی سهرابیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب