1.

اثر فرهنگ سازمانی در مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان: نقش میانجی‌گر اخلاق حرفه‌ای

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 925-946
مهدی سلیمی

2.

اخلاق سازمانی؛ جوهره فرهنگ سازمانی کارآمد

دوره 6، شماره 17، مرداد 1387، صفحه 63-87
سیدمحمد مقیمی

3.

ارائة چارچوب ادراکی از اخلاق حرفه‌ای بر اساس نص وحیانی برای منابع انسانی سازمانی

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 423-454
احمد عابدی؛ محمدعلی مهدوی راد؛ فاطمه خنیفر

4.

ارائۀ مدل توسعۀ اخلاق حرفه‌ای دبیران تربیت بدنی

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 52-37
بتول شیخی؛ مهدی سلیمی؛ حمید زاهدی

5.

ارتباط علی پیاده‌سازی اخلاق حرفه‌ای و بهره‌وری سازمانی فدراسیون‌های ورزشی با نقش میانجی سلامت سازمانی و روابط پایدار ورزشی با جامعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402
احسان اسداللهی؛ احمد نظری ترشیزی؛ رضا حیدری

6.

انجمن‌های علمی و ترویج اخلاق حرفه‌ای علم در ایران

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 267-285
سیدآیت الله میرزایی؛ معصومه قاراخانی

7.

بررسی تاثیر هوش اخلاقی و اخلاق حرفه ای بر عملکرد اخلاقی حسابداران

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 9-38

8.

تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی با میانجیگری جو اخلاقی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز

دوره 56، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-12
منصور کوهی رستمی؛ سعید گیلانی؛ پروین نجف پور مقدم

9.

رابطۀ هوش اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعۀ موردی: کارکنان و اعضای هیئت‌علمی پردیس ابوریحان ـ دانشگاه تهران)

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 45-64
نسرین اردستانی؛ هادی رزقی شیرسوار

10.

رویکرد انجمنی به اخلاق حرفه‌ای علم در ایران

دوره 25، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 337-382
معصومه قاراخانی؛ سیدآیت الله میرزایی؛ سیدمحمدامین قانعی راد

11.

مدلسازی روابط خطی اخلاق حرفه‌ای با صلاحیت‌های حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401
نگار رضوانی؛ مریم مختاری دینانی؛ رسول نوروزی سید حسینی

12.

نیازسنجی آموزشی فروشندگان با طراحی مقیاس ارزیابی اخلاقی

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 163-178
مجید قلی‌مطلقسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب