1.

اثر ریسک درآمدی بر الگوی کشت بهینه محصولات زراعی (کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌ها)

دوره 52، شماره 3، مهر 1400، صفحه 631-641
مرضیه امین روان؛ سید مجتبی مجاوریان؛ سید علی حسینی یکانی؛ رامتین جولایی؛ داوید ویاجی

2.

ارزیابی پایداری محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی محصولات زراعی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)

دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 515-528
اعظم رضایی؛ علی کرامت زاده

3.

تحلیل آثار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی ICT در توسعة نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)

دوره 2، شماره 5، مرداد 1390، صفحه 187-213
علی اکبر عنابستانی؛ سمیه وزیری

4.

سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی در بین بهره‌برداران از مراتع با رویکرد تحلیل شبکه (نمونه موردی: جنوب شهرستان گرگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1396
مهدی حسام

5.

عوامل موثر بر اجرای تناوب زراعی توسط کشاورزان بخش حومه شهرستان گرگان

2-41، شماره 1، خرداد 1389
محمدرضا محبوبی؛ ابوالقاسم َشریف زاده

6.

نقش بازارچه‌های محلی در معیشت پایدار خانوارهای روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان گرگان

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 171-203
سمیه رضائی نوده؛ بهمن صحنه؛ علیرضا خواجه شاهکویی

7.

واکاوی موانع گسترش کشت هیدروپونیک در توسعه اقتصادی روستایی (موردمطالعه: بخش مرکزی شهرستان گرگان)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 832-847
علی اکبر نجفی کانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب