1.

تأملی بر مسئله شهر و شهرنشینی در دورة هخامنشی در فارس مرکزی

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 19-36
علی بهادری؛ حمیدرضا ولی پور

2.

تبیین و گاهنگاری فرهنگ‌های هزاره‌ی اول ق.‌م در شهرستان نیر اردبیل

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 37-54
اکبر پورفرج

3.

تحلیل نتایج کاوش‌های باستان شناسی معدن نمک چهرآباد

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 191-210
ابوالفضل عالی؛ توماس اشتولنر؛ بهمن فیروزمندی شیره جین

4.

چه کسانی در راه شاهی به مسافران خدمات ارائه می کردند؟

دوره 9، شماره 2، دی 1396، صفحه 157-175
لیلا مکوندی

5.

شخصیت خشیارشا، شاه شاهان

دوره 12، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 135-152
فاطمه کاملی

6.

گل‌نبشته‌های باروی تخت جمشید (خطّ و نوع متن‌ها )

دوره 1، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 49-62
بهمن فیروزمندی؛ لیلا مکوندی

7.

مستندنگاری و مطالعه تحلیلی بر کتیبه‌های سه زبانه خشایارشا در وان آناتولی

دوره 2، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 11-27
حسن افشاری

8.

مطالعة باستان¬سنجی آجرهای لعاب¬دار هخامنشی به¬دست¬آمده ازکاوش¬های باستان¬شناسی محوطة تل آجری در شهر پارسه

دوره 5، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 165-179
سودابه یوسف¬نژاد؛ رضا وحیدزاده؛ محمدحسن طالبیان

9.

مطالعه تطبیقی آرایش ریش افراد در نقوش برجسته تخت‌جمشید با توجه به جایگاه اجتماعی

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 97-104
اعظم صفی پور

10.

معمای سنگ میانی در کاخ مرکزی تخت جمشید

دوره 7، شماره 2، دی 1394، صفحه 69-83
شاهرخ رزمجو

11.

نقش مایه زن بر روی مُهرهای ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1387
نصرت الملوک مصباح اردکانی؛ ابوالقاسم دادور

12.

هویت شناسی نقش نمادینِ انسان درون قرص ماه، براساس نمونه های هخامنشی و نقش قیزقاپان

دوره 10، شماره 1، تیر 1397، صفحه 115-134
ایرج رضائی؛ بهمن فیروزمندی

13.

واکاوی ایدئولوژی مرتبط با قدرت سلطنتی در نظامهای پادشاهی آشور نو و هخامنشی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 23-52
بهمن فیروزمندی شیره جینی؛ علی اصغر سلحشورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب