1.

مطالعه پارامترهای دموگرافیک برگخوار مصری پنبه Spodoptera littoralis (B.) (Lep.: Noctuidae) روی غذای مصنوعی در شرایط آزمایشگاهی

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
هاله خداوردی؛ احد صحرا گرد؛ مسعود امیر معافی؛ جعفر محقق نیشابوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب