1.

اثر چهار اسانس برگ اکالیپتوس، گل اکالیپتوس، برگ رزماری و برگ نعنا بر تفریخ تخم و طول دوره لاروی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات

دوره 51، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 121-128
اعظم امیری

2.

بررسی اثر بهبود دهندگی گونه پالونیا در ساخت تخته‌خرده‌چوب از اکالیپتوس

دوره 4، شماره 1، اسفند 1387
تقی طبرسا؛ محمد فارسی

3.

بررسی تأثیر سطوح مختلف جیبرلیک اسید و سالیسیلیک اسید بر بهبود جوانه‏زنی گیاه Festuca arundinacea تحت تنش با ترکیبات آللوپاتیک

دوره 67، شماره 4، دی 1393، صفحه 415-424
مرتضی صابری؛ علی طویلی؛ مرتضی میری

4.

بررسی و مقایسۀ رشد برخی گونه‌ها و ارقام صنعتی اکالیپتوس در منطقۀ گرمسیری مهران

دوره 70، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 83-91
جعفر حسین زاده؛ حسین سردابی؛ همایون زرین کاویانی

5.

تاثیر آللوپاتیک عصاره اندام هوایی و زیرزمینی اکالیپتوس(Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) بر خصوصیات جوانه‌زنی سه گونه دارویی

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 585-596
مرتضی صابری؛ وحید کریمیان؛ مجید خزایی

6.

تأثیر سه نوع برگ گیاه اکالیپتوس بر تخمیرشکمبه‌ای، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون‌تنی

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 363-374
محمد ابراهیم نوریان سرور؛ یوسف روزبهان

7.

تاثیر عصاره آشامیدنی اکالیپتوس و افزودن پودر فلفل سیاه به جیره بر عملکرد، فراسنجه‌های خون و جمعیت میکروبی روده و نای جوجه‌های گوشتی

دوره 24، شماره 2، تیر 1401، صفحه 201-211
فرید مسلمی پور؛ طاهره آفتابی؛ شهریار مقصودلو؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری

8.

دگرآسیبی اسانس روغنی اکالیپتوس (Eucalyptus globules) بر جوانه‌زنی بذر و استقرار گیاهچه دو علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retloflexus) و پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis)

دوره 40، شماره 2، بهمن 1388
مهدی رسائی فر؛ ولی موسی نژاد

9.

مطالعه ترکیبات گیاهی (دارچین، نعناع و اکالیپتوس) مؤثر در کنترل جرب قرمز طیور (درمانیسوس گالینه)

دوره 68، شماره 3، مهر 1392، صفحه 203-208
شاهرخ رنجبر بهادری؛ فرزاد آذرهوش

10.

مقایسۀ برخی خصوصیات فیزیولوژیکی دو گونۀ اکالیپتوس و لیلکی تحت تنش نانوذرات سولفید کادمیم

دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 659-672
سیما عبدی؛ بهمن کیانی؛ اصغر مصلح آرانی؛ علی جبالی

11.

نقش جنگلکاری در کاهش آلاینده های نفتی (عناصر و فلزات سنگین)

دوره 64، شماره 2، تیر 1390، صفحه 185-197
هاشم کنشلو؛ علی اقتصادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب