1.

اتحاد آمریکا - اسراییل و مبارزه با سلاح های کشتار جمعی درخاورمیانه

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388
علی اکبر جعفری

2.

اجرای علنی مجازات؛ توجیهات و تبعات

دوره 2، شماره 4 و 5، پاییز 1394، صفحه 213-236
جلیل امیدی؛ حسینعلی عطوف

3.

آزمون استراتژی‌های قهری قدرت‌های بزرگ در منازعات نامتقارن با بهره‌گیری از نظریۀ هان

دوره 46، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 919-934
محمدعلی شیرخانی؛ ستاره طاهرخانی

4.

اعمال فشار آمریکا و تشدید گرایش ایران به استراتژی بازدارندگی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-20
قاسم افتخاری؛ علی باقری دولت آبادی

5.

بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388
حسن دادبان؛ سارا آقایی

6.

بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری ساق سیاه خربزه (Macrophomina phaseolina) با استفاده از جدایه های Pseudomonas fluorescens

دوره 11، شماره 1، بهار 1388، صفحه 35-46
عباس خیری؛ حسن رضا اعتباریان؛ علی روستایی؛ غلام خداکرمیان؛ حشمت اله امینیان

7.

بررسی نظریه بازدارندگی مجازات

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387
فیروز محمودی جانکی؛ سارا آقایی

8.

بهینه‌سازی اثرات ضد قارچی اسانس‌های دارچین، آویشن شیرازی، و مرزه خوزستانی علیه قارچ کپک آبی (Penicillium expansum) با استفاده از روش سطح پاسخ

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 67-78
مهساسادات رضوی؛ عبدالله گلمحمدی؛ علی نعمت اله زاده؛ علیرضا قنبری؛ مهدی داوری

9.

جایگاه اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 167-179
سیدفضل اله موسوی؛ علیرضا آرش پور

10.

خسارات تنبیهی در مسئولیت ناشی از نقض قرارداد جستاری در غایت مسئولیت قراردادی

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 173-191
مصطفی محقق داماد (احمدآبادی)؛ مرتضی شهبازی‌نیا؛ همایون رضایی‌نژاد

11.

دیدگاه راهبردی اسرائیل و برآورد تهدید امنیتی آن برای خاورمیانه

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 179-200
سعیده لطفیان

12.

رابطه‌ی بین آگاهی و ارزیابی از اجرای مجازات‌های رسمی و نگرش نسبت به جرم (مورد مطالعه: خمینی‌شهر اصفهان)

دوره 7، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 161-190
مریم قاضی نژاد؛ ارمغان مهمدی

13.

سیر استراتژی نظامی در ایران و ابهامات پیرامون آن

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388
قاسم افتخاری؛ علی باقری ده آبادی

14.

قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت (مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی)

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387
حسن بادینی

15.

مقایسة اثر شدت و قطعیت حبس بر بازدارندگی آن

دوره 2، شماره 2 و 3، بهار 1394، صفحه 1-17
محمد آشوری؛ مهدی صبوری پور

16.

مقدمه‌ای تحلیلی و انتقادی بر مطالعۀ تطبیقی حقوق مسئولیت مدنی آمریکا

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 217-237
حسن بادینی؛ زهرا تخشید

17.

«نگرشی تحلیلی و انتقادی بر اقدامات تأمینی و سازوکارهای پیشگیرانه در حقوق مسئولیت مدنی ایران»

دوره 51، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 375-392
سیدعطا قیصری؛ مرتضی یوسف زاده؛ محمدرضا محمدیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.