1.

ارزیابی دیدگاه روحانیون شهرستان اسلامشهر از عملکرد دینی رسانه ملی

دوره 6، شماره 2، پاییز 1390
فیروز دیندار؛ شهناز هاشمی؛ داود محمّدی

2.

بررسی آثار باورهای مذهبی بر گرایش به راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید (مطالعهی موردی: دانشگاه‌های منتخب تهران)

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 11-34
امیرحسین ملکی؛ آرین قلی‌پور؛ حسن عابدی‌جعفری

3.

بررسی تطبیقی جرم‌انگاری حاملگی اجباری در دادگاه یوگسلاوی، رواندا و دیوان کیفری بین‌المللی؛ حمایت از جنسیت یا دیگر ارزش‌های موضوع حقوق بین‌الملل

دوره 4، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 97-121
محمود صابر؛ سپیده میرمجیدی هِشَجین

4.

بررسی نمودهای مذهبی در شعر عهد قاجار

دوره 42، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 99-115
شیرزاد طایفی

5.

بررسی و شناسایی تدفین دوره ساسانی شهرستان شوشتر

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-96
مهرداد حاتمی؛ علی اصغر میرفتاح؛ رضا شعبانی صمغ آبادی

6.

تبیین برهم کنش سطوح خرد و کلان امنیت در کشور

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 219-247
سعید گودرزی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ علی ربیعی؛ اسداله نقدی

7.

تحکیم همبستگی ملی با تاکید بر عناصر جغرافیای فرهنگی در ایران

دوره 35، شماره 3، زمستان 1382
دکتر مهدی قرخلو

8.

تحلیل روانشناختی مرگ در اسکار و خانم رز

دوره 17، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 131-144

9.

تحلیل نمایشنامۀ چهرة اُرفه اثر اُلیویه پی، بر مبنای اسطوره‌شناسی

دوره 17، 1(بهاروتابستان 1391)، زمستان 1391، صفحه 63-70
احمد کامیابی مسک

10.

تروریسم : تعریف، تاریخچه و رهیافت های موجود در تحلیل پدیده تروریسم

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387
داود فیرحی؛ صمد ظهیری

11.

تولد حوزه ی عمومی ایرانی در رخداد مشروطه رویکردی تحلیلی به شکل گیری و ساختارمند شدنِ ارتباطات اجتماعی در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز 1388

12.

جایگاه مذهب راوی در توثیقات رجالی شیعه

دوره 72، شماره 0، زمستان 1381
مریم قبادی

13.

جایگاه موسیقی مذهبی در ایران باستان

دوره 13، شماره 13، بهار 1382
عباس رضائی نیا

14.

چالش مذهب و مدرنیسم سیر اندیشه سیاسی مذهبی در ایران نیمه اول قرن بیستم

دوره 61، شماره 0، پاییز 1382
عباس خلجی

15.

رابطه‌ی باورهای مذهبی و تمایل به کارآفرینی (مطالعه‌ی موردی: دانشجویان دانشکده‌های کارآفرینی و کشاورزی)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 87-105
مرتضی اکبری؛ حجت شکیبا؛ منا زهتابی

16.

رابطه خشم و راهبردهای مقابله ای در مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 39-59

17.

رقص، فرهنگ و مذهب؛ نگاهی انسان‌شناختی به رقص‌های سنتی

دوره 2، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 87-69
علی‌رضا خدامی؛ جبار رحمانی؛ عالمه شریفی

18.

طالبان پاکستان : علل پیدایش ، ماهیت و چالش های امنیتی

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 21-37
حمید احمدی؛ آرش بیدالله خانی

19.

مسئله خانواده و عشق در آثار ایوان گانچارف

دوره 9، شماره 19، پاییز 1383
بهرام زینالى

20.

مطالعۀ تطبیقی مُد لباس بانوانِ دربار فتحعلی‌شاه و ناصرالدین‌شاه قاجار

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 385-407
مهناز جهانی؛ سحر چنگیز

21.

نقادی فلسفی- سیاسی قرارداد اجتماعی در نگاه روسو

دوره 43، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 221-236
علیرضا صدرا

22.

نقش مذهب در تحول و تکامل روحی شخصیت زنان در آثار لف تالستوی

دوره 11، شماره 35، زمستان 1385
مرضیه یحیی پور

23.

نگاهی به احوال و آثا رجلال الدین عبدالرحمن سیوطی

3و4، شماره 164، پاییز 1381
دکتر محمد حسن فؤادیان

24.

هنر بومیان استرالیا

دوره 8، شماره 0، زمستان 1379
دکتر محمد کاظم حسنوند

25.

ویژگی های مشترک اشعار والت و یتمن و سهراب سپهری

دوره 155، شماره 0، پاییز 1379
دکتر محمد علی روشن ضمیرContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.