1.

ارزیابی مخزن بنگستان با تمودارهای چاه و مدل سازی لرزه ای در میدان نفتی اهواز

دوره 29، شماره 1، فروردین 1382
علی امین زاده؛ محمد رضا رضایی

2.

استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان بر پایه کرنل گاوسی برای مدل‌سازی تخلخل مخزن در یکی از میادین نفتی ایران

دوره 47، شماره 3، آذر 1400، صفحه 421-432
مهدی رفیعی؛ مجید باقری؛ مجید نبی‌بیدهندی

3.

استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در برآورد حجم در جای هیدروکربن

دوره 43، شماره 3، شهریور 1388
علی اکبر رحیمی بهار

4.

برآورد تخلخل سنگ مخزن با استفاده از ترکیب آنسامبلی خطی شبکه‌های عصبی مصنوعی منفرد براساس روش‌های تحلیلی و الگوریتم ژنتیک

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390
محمود ذاکری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی

5.

برآورد تک‌مرحله‌ای تخلخل با استفاده از الگوریتم وارون‌سازی تصادفی در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایران

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 39-49
مصطفی عباسی؛ محمدعلی ریاحی

6.

برآورد مشخصات آبخوان شمال غرب قم به روش SNMR

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1390
بهمن عباسی؛ محمد کاظم حفیظی

7.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر شیب مثبت صفحات مشبک افقی بر روی مشخصات هیدرولیکی شیب‌شکن قائم

دوره 50، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 2499-2509
رسول دانشفراز؛ ودود حسن نیا؛ رضا میرزایی؛ علی بازیار

8.

بررسی اثر پارامترهای پتروفیزیکی بر سرعت انتشار امواج تراکمی دریکی از مخازن کربناته جنوب ایران

دوره 1، شماره 0، مرداد 1382
عزت ا.. کاظم زاده؛ مجید نبی بیدهندی؛ سید صالح هندی

9.

بررسی پدیدۀ تخلخل و تکاثف در طبیعیات فلسفۀ اسلامی (بحثی منتقدانه از منظر دانش فیزیک)

دوره 46، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 23-53
سعید انواری؛ عباس انواری

10.

بررسی تأثیر فرآیند اکستروژن بر ریزساختار و استحکام کامپوزیت Al6061-SiC

دوره 43، شماره 2، تیر 1388
امیر پاکدل؛ مسعود امامی؛ حسن فرهنگی؛ محمد حبیبی پارسا

11.

بررسی تأثیر محیط‌های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان کوپال با استفاده از تلفیق نتایج چینه‌نگاری لرزه‌ای، ارزیابی پتروفیزیکی، نشانگرها و وارون‌سازی اطلاعات لرزه‌ای سه‌بعدی

دوره 50، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 93-112
ضرغام مهدی‌ پور؛ نوید شادمنامن

12.

بررسی تئوریک و مطالعه شبیه سازی پدیده رسوب آسفالتین در محیط متخلخل در پروسه تزریق حلال

دوره 39، شماره 2، تیر 1384
سیدمحمد رضا زاهدی؛ فرهنگ جلالی فراهانی

13.

بررسی روشهای مختلف کاربرد کود اوره و زمان برداشت بر خصوصیات فیزیکی هیبریدهای ذرت دانه ای

دوره 15، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 53-66
سجاد کردی؛ محمد اسکندری؛ علی فدوی؛ مهرشاد براری؛ مسعود رفیعی؛ علی اشرف مهرابی

14.

بررسی عوامل کنترل‌کننده کیفیت مخزنی با استفاده از داده‌‌‌‌های لرزه‌‌ای در میدان نفتی شادگان

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 13-29
ایرج مداحی؛ ناصر کشاورز؛ اصغر نادری؛ مصطفی حیدری؛ سجاد اسماعیل پور

15.

بررسی نقش رخساره ها و نوع تخلخل در کنترل کیفیت مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی ناحیه دزفول شمالی، دشت آبادان

دوره 35، شماره 3، آبان 1389
محمد حسنی گیو؛ آرش ابرقانی

16.

پارامترهای کنترل کننده کیفیت سنگ مخزن سازند قم در میدان البرز، حوضة قم، ایران مرکزی

دوره 1، شماره 0، تیر 1380
محمد رضا رضایی؛ جواد هنرمند

17.

تأثیر پلیمر سوپر جاذب بلور آب A، پرلیت و زئولیت بر ویژگی‌های فیزیکی خاک لوم شنی

دوره 50، شماره 5، مهر 1398، صفحه 1219-1230
مرضیه مرادیان؛ عباس ملکی؛ افسانه عالی نژادیان بیدآبادی

18.

تأثیر شدت دگرگونی و میزان تخلخل بر سرعت انتشار موج p در سنگ های دگرگونی ناحیه ای (زون سنندج سیرجان - منطقه سد زاینده رود)

دوره 28، شماره 2، تیر 1381
لطیف صمدى

19.

تاثیر تغییر کاربری جنگل بر ویژگی‌های کیفی خاک و تصاعد دی اکسید کربن

دوره 50، شماره 5، مهر 1398، صفحه 1063-1072
سمیه احسانی؛ یحیی کوچ؛ مسلم اکبری نیا

20.

تاثیر شکل هندسی منافذ بر سرعت امواج لرزه‌ای در سنگ‌های کربناته مخازن هیدروکربوری

دوره 35، شماره 3، آبان 1388
جعفر ولی؛ عزت اله کاظم زاده؛ حسام آلوکی بختیاری؛ محمد رضا اصفهانی

21.

تحلیل انتقال حرارت به روش جابجائی مختلط در سرمایش پره های سوزنی

دوره 37، شماره 3، آذر 1382
حسین شکوهمند؛ حمید رضا حسینی

22.

تخمین تخلل از روی سرعت انتشار امواج تراکمی با درنظر گرفتن اثر رُس در سازند ماسه سنگی شوریجه

دوره 27، شماره 2، تیر 1380
مجید نبی بید هندی؛ محمدعلی اسماعیلی آبدر

23.

تشکیل نانوساختارهای متخلخل پروسکایتی روی منولیت فولاد ضد زنگ

دوره 42، شماره 8، اسفند 1387
هیوا ربوبی؛ یدالله مرتضوی؛ عباسعلی خدادادی

24.

تعبیر و تفسیر پتروفیزیکی مخزن هیدروکربنی در جنوب ایران

دوره 40، شماره 1، آبان 1385
حسین حسین پورصیامی

25.

شبیه‎سازی آبدهی چشمه‎های کارستی با استفاده از شبکه‎ی عصبی مصنوعی (مطالعه‎ی موردی: ارتفاعات البرز مرکزی)

دوره 43، شماره 77، دی 1390، صفحه 57-68
زهرا درواری؛ وحید غلامی؛ عیسی جوکار سرهنگی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب