1.

تأملی بر مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری حقوقی به سبک پارادایمی با تأکید بر آرای کوهن

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 403-421
احسان مومنی تذرجی؛ مهدی شهابی؛ مرتضی طبیبی؛ قدرت الله نوروزی باغکمه

2.

تحلیل اندیشة پارادایمی تامس کوهن با تأکید بر حقوق قراردادهای ایران

دوره 53، شماره 2، تیر 1402، صفحه 877-897
احسان مومنی تذرجی؛ مهدی شهابی؛ مرتضی طبیبی جبلی؛ قدرت الله نوروزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب