1.

اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی مصادیق آن

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 167-185
روشنعلی شکاری؛ زهره افشار قوچانی

2.

از جمال شناسی تا زیبایی شناسی

دوره 11، شماره 11، تیر 1381
ویدا تقوایی

3.

حسن و قبح عقلی از دیدگاه محققان اسلامی

دوره 3، شماره 8، خرداد 1384
یحیی کبیر

4.

رابطه زیبایی و اخلاق در اندیشه عرفانی

دوره 45، شماره 1، تیر 1391، صفحه 71-83
علی سلمانی؛ سید علی تاجر

5.

کارکردهای عقل در تفسیر وحی از نگاه فریقین

دوره 1، شماره 2، خرداد 1384
دکتر فتح الله نجار زادگان

6.

نقش رجوع به معیارها در ایده پردازی حسن محور

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 57-64
مهناز احتشامی؛ فرهنگ مظفر؛ احمد امین پور؛ احمدرضا اخوت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب