1.

ابداع و خلق معانی در شعر کلیم همدانی

5و4، شماره 0، بهار 1381
دکتر جلیل تجلیل؛ دکتر مرتضی حاجی مزدارانی

2.

آرایه‌های قرآنی در شعر ابوالعتاهیه

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 1-24
جهانگیر امیری؛ شهریار همتی

3.

آمیختگی اغراق با شگردهای بیانی در شعر فردوسی

159-158، شماره 0، تابستان 1380
دکتر یحیی طالبیان

4.

بررسی آرای ریچارد مارتین دربارة تجسیم

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 137-156
حسن رضایی هفتادر؛ حسین رهنمایی

5.

بینش نقش اندیش روزبهان در تفسیر عرایس البیان فی حقایق القرآن

دوره 1، شماره 6، تابستان 1390، صفحه 39-56
علی شیخ الاسلامی؛ محمد رضایی

6.

پرتو حسن در شرح حدیث صورت

159-158، شماره 0، تابستان 1380
دکتر محمدحسن فؤادیان

7.

پژوهشی جدید در مبحث اضافه سمبلیک

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 89-112
سید علی سهراب نژاد

8.

تأثیر دیدگاههای کلامی در تفسیر قرآن

60-59، شماره 0، بهار 1375
بمانعلی دهقان منگابادی

9.

تبیین جایگاه تشبیه در منظومه های غنایی؛ با تکیه بر پنج منظومة عاشقانه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-20
حسین آقاحسینی؛ آسیه محمدابراهیمی

10.

تحلیل بلاغی اشعار عربی سعدی با نگاه به «تشبیه‌»

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 77-96
مصطفی کمالجو؛ الهام زارع

11.

تحلیل و بررسی تصاویر تشبیهی در اسرارالتوحید

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 203-221
مریم نافلی شهرستانی؛ حسین آقاحسینی

12.

تشبیه یا تنزیه از دیدگاه امام علی(ع)

دوره 43، شماره 1، بهار 1389، صفحه 91-117
صمد عبداللهی عابد

13.

زندگینامه قاضی سید نورالله مرعشی شوشتری

دوره 152، شماره 0، زمستان 1378
حجة الاسلام سید محمد تقی حکیم

14.

ساختار تشبیه در خسرو و شیرین و ویس و رامین

دوره 3، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 115-131
روح اله هادی؛ زینب نصیری

15.

شرف الدین رامی و آثار بلاغی او به فارسی

دوره 53، شماره 1، بهار 1382
دکتر ابراهیم دیباجى

16.

شیوۀ تشبیه‌سازی سعدی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 155-176
محمدحسن حسن زاده نیری؛ علی اصغر حمیدفر

17.

مجازها در زبان و ادبیات آلمانی و فارسی

دوره 13، شماره 42، زمستان 1386
حبیب کمالی روستا

18.

مقدماتی درباره مبادی عرفانی هنر و زیبائی در اسلام با شاره به مثنوی معنوی

دوره 15، شماره 15، پاییز 1382
دکتر شهرام پازوکی

19.

موادّ تصویر و دو کاربرد آن: لحن و وجوه‌کنایی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 59-75
زهیر نادعلی زاده؛ ناصر رحیمی

20.

نسبت الهیات سلبی با رویکردهای گوناگون درباره مفهوم خدا

دوره 9، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 171-197
حامد شیواپور؛ سید محمد حسینی بهشتی

21.

نقد و تحلیل تشبیه در نفثة‌المصدور

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-21
محمدامیر مشهدی؛ حسین اتحادی؛ عبدالله واثق عباسی

22.

نگاهی تازه به تشبیه تفضیل

دوره 1، 3-5، بهار 1390، صفحه 259-275
دکتر امید مجد؛ سعید مهدوی¬فر

23.

هنجار گریزی معنایی قرآن در شعر اَمَل دُنقُل

دوره 7، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 23-42
ابراهیم اناری بزچلوئی؛ سمیرا فراهانی

24.

وجوه بلاغت در دو قصیدهء ناصرخسرو

دوره 53، شماره 2، پاییز 1382
دکتر عبدالرضا سیف؛ احمد محمدى؛ نسرین موسى وند

25.

وصف در دیوان ابو تمام

دوره 152، شماره 0، زمستان 1378
دکتر سعید شیبانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.