1.

آرایه‌های قرآنی در شعر ابوالعتاهیه

دوره 3، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 1-24
جهانگیر امیری؛ شهریار همتی

2.

آمیختگی اغراق با شگردهای بیانی در شعر فردوسی

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر یحیی طالبیان

3.

ابداع و خلق معانی در شعر کلیم همدانی

5و4، شماره 0، خرداد 1381
دکتر جلیل تجلیل؛ دکتر مرتضی حاجی مزدارانی

4.

بررسی آرای ریچارد مارتین دربارة تجسیم

دوره 10، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 137-156
حسن رضایی هفتادر؛ حسین رهنمایی

5.

بینش نقش اندیش روزبهان در تفسیر عرایس البیان فی حقایق القرآن

دوره 1، شماره 6، مرداد 1390، صفحه 39-56
علی شیخ الاسلامی؛ محمد رضایی

6.

پرتو حسن در شرح حدیث صورت

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر محمدحسن فؤادیان

7.

پژوهشی جدید در مبحث اضافه سمبلیک

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 89-112
سید علی سهراب نژاد

8.

تأثیر دیدگاههای کلامی در تفسیر قرآن

60-59، شماره 0، فروردین 1375
بمانعلی دهقان منگابادی

9.

تبیین جایگاه تشبیه در منظومه های غنایی؛ با تکیه بر پنج منظومة عاشقانه

دوره 7، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-20
حسین آقاحسینی؛ آسیه محمدابراهیمی

10.

تحلیل بلاغی اشعار عربی سعدی با نگاه به «تشبیه‌»

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 77-96
مصطفی کمالجو؛ الهام زارع

11.

تحلیل تشبیه در مثنوی هشت‏ بهشت امیر خسرو دهلوی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 21-46
حبیب روحی کیکانلو؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ احمد غنی پور ملکشاه

12.

تحلیل زبانشناختی قالب‌های حماسی در شاهنامه و حماسۀ کلاسیک غرب

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 153-164
ایمان منسوب بصیری؛ لوکرتزیا لوکزینی

13.

تحلیل و بررسی تصاویر تشبیهی در اسرارالتوحید

دوره 6، شماره 2، دی 1396، صفحه 203-221
مریم نافلی شهرستانی؛ حسین آقاحسینی

14.

تشبیه یا تنزیه از دیدگاه امام علی(ع)

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 91-117
صمد عبداللهی عابد

15.

تصویر پردازی هنری در شعر حسین بن ضحاک (بررسی موردی خمریات)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 83-100
محسن محمدی؛ محمد ابراهیم خلیفه شوشتری

16.

زندگینامه قاضی سید نورالله مرعشی شوشتری

دوره 152، شماره 0، دی 1378
حجة الاسلام سید محمد تقی حکیم

17.

ساختار تشبیه در خسرو و شیرین و ویس و رامین

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 115-131
روح اله هادی؛ زینب نصیری

18.

شرف الدین رامی و آثار بلاغی او به فارسی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1382
دکتر ابراهیم دیباجى

19.

شیوۀ تشبیه‌سازی سعدی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 155-176
محمدحسن حسن زاده نیری؛ علی اصغر حمیدفر

20.

مجازها در زبان و ادبیات آلمانی و فارسی

دوره 13، شماره 42، اسفند 1386
حبیب کمالی روستا

21.

مقدماتی درباره مبادی عرفانی هنر و زیبائی در اسلام با شاره به مثنوی معنوی

دوره 15، شماره 15، مهر 1382
دکتر شهرام پازوکی

22.

موادّ تصویر و دو کاربرد آن: لحن و وجوه‌کنایی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 59-75
زهیر نادعلی زاده؛ ناصر رحیمی

23.

نسبت الهیات سلبی با رویکردهای گوناگون درباره مفهوم خدا

دوره 9، شماره 10، مرداد 1391، صفحه 171-197
حامد شیواپور؛ سید محمد حسینی بهشتی

24.

نقد و تحلیل تشبیه در نفثة‌المصدور

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-21
محمدامیر مشهدی؛ حسین اتحادی؛ عبدالله واثق عباسی

25.

نگاهی انتقادی به شگردهای نوسازی تشبیه در باب پنجم گلستان سعدی و روضۀ ششم بهارستان جامی

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-24
سپیده اسکندری؛ هنگامه آشوری؛ مهرانگیز اوحدی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب