1.

الهام و معرفت در فلسفه‌ی سقراط و افلاطون

دوره 44، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 85-102
ایمان شفیع بیک

2.

اهمیت بازآفرینی روسو از نقد افلاطونی هنر

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-19
علیرضا اسمعیل زاده برزی

3.

بررسی متن گرایانۀ فلسفۀ سیاسی افلاطون

دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 893-912
احمد خالقی؛ داود پرن

4.

بررسی مقایسه ای اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه افلاطون و فارابی

دوره 33، شماره 2، زمستان 1382
محمد حسن میرزا محمدی

5.

تجربۀ زیبایی یا عشق در افلاطون به مثابۀ تجربۀ دینی

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 183-202
محمدرضا بیات؛ علیرضا طاهری

6.

تحلیل انتقادی تأویل ابن‌سینا و میرداماد از نظریۀ مُثُل افلاطونی از منظر سید احمد علوی و ملامحمد آقاجانی

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 275-291
ابوالحسن غفاری

7.

تحلیل رابطه دوجانبه‌ی تاویل ساختارشکنانه حقیقت اندیشی افلاطون و تاریخ حقیقت نزد هایدگر

دوره 44، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 47-66
سید جمال سامع؛ محمد جواد صافیان

8.

تعریفِ «فلسفه» و «فیلسوف» در فایدونِ افلاطون

دوره 43، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-40
ایمان شفیع بیک

9.

تفاوت عشق شناسی سینوی و افلاطونی

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 131-149
زهرا کلهر؛ حمید میرزایی

10.

چشم اندازی به آراء فیلسوفان پیرامون طبیعت

دوره 65، شماره 0، تابستان 1378
رضا محمد زاده

11.

صبح کاذب از چینوت پل تا بامستون

دوره 3، شماره 1، بهار 1384
حسین علیزاده غریب

12.

صورت‌های افلاطونی و ارسطویی فلسفه فیلم

دوره 3، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 5-12
مهدی ازهری راد؛ علی شیخ مهدی؛ رضا افهمی

13.

فلسفه مجازات افلاطون

دوره 44، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 1-20
سیدمحمدرضا حسینی بهشتی؛ احسان پشت مشهدی

14.

محوریت نظام نمادشناسی افلاطون در بازخوانی هستی‌شناختیِ ارتباط موجودات با خدا

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 91-109
زهرا محمدی محمدیه؛ محمدکاظم علمی سولا؛ علیرضا کهنسال

15.

مفهوم دیالکتیک در فلسفه افلاطون

دوره 1، شماره 3، پاییز 1384
دکتر حسین معصوم

16.

ناصرخسرو و علوم رایج زمان خود

54و55، شماره 3، پاییز 1383
دکتر محمدرضا برزگر خالقى

17.

هنر ارزشی و غیرارزشی از دیدگاه افلاطون

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 139-160
حمیدرضا ورکشیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.