1.

بررسی توان اشتغال‌زایی بخش ساختمان در ایران

دوره 41، شماره 2، تیر 1385
رضا نجارزاده؛ مجید حسین پور

2.

تحلیل فقهی عرضه؛ فراتر از تمکین

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 67-83
محمد زبده؛ حسین حقیقت پور

3.

تعیین عوارض ورود به محدوده مرکزی شهر براساس هزینه های اجتماعی(مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 52، شماره 4، دی 1396، صفحه 841-858
منصور جوهری فروشانی؛ حسین حق شناس؛ بابک صفاری

4.

چشم اندازی از اوپک در عصر جهانی شدن (مورد پژوهی : سازمان جهانی تجارت)

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 271-285
ناصر فرشادگهر

5.

ظرفیت‌های حقوق عمومی در حمایت از پژوهش‌های علمی دانشگاهی

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 97-119
حسن محسنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب