1.

ارائة الگوی سایش‌‌‌‌ اجتماعی در بطن فرهنگ سازمان‌های دولتی (با تکیه بر نظر خبرگان سازمانی)

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 519-543
علی شریعت نژاد؛ سیده نسیم موسوی

2.

بررسی تأثیر سایش اجتماعی بر سرمایة اجتماعی؛ تحلیل نقش میانجی آنتروپی رفتاری (مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان لرستان)

دوره 10، شماره 3، مهر 1402، صفحه 211-227
علی شریعت نژاد؛ رضوان منتی

3.

بررسی نقش بدبینی سازمانی در سایش اجتماعی: سکوت سازمانی به‌عنوان متغیر میانجی

دوره 5، شماره 4، دی 1397، صفحه 553-577
زلفا حق‌گویان؛ لاله کریمی مالک‌آبادی؛ زهره کاظمی

4.

سایش اجتماعی و رفتارهای انحرافی سازمانی: بررسی نقش میانجیگری سکوت سازمانی و خستگی عاطفی

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 751-779
عباس‌علی رستگار؛ فاطمه علوی متین؛ مهدیه ویشلقی

5.

شناسایی و اولویت‌بندی پیشایندها‌ و پسایندهای‌ سایش اجتماعی در سازمان‌ها با استفاده از رویکرد دلفی‌فازی‌

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 781-799
سیده نسیم موسوی؛ محسن عارف نژاد؛ علی شریعت نژاد؛ انیس مؤید

6.

نقش سایش اجتماعی در اینرسی سازمانی با نقش میانجیگری چابکی سازمانی در مدیران مدارس استان آذربایجان غربی

دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 341-352
فرشید رستم زاده؛ جواد کیهان؛ فریبا گل‌محمدیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب