1.

-

دوره 1، شماره 1، مرداد 2007

2.

Exploring the Relationship Between Internationalization and Entrepreneurial University: The Mediating Effect of Education in University of Tehran, Sharif University of Technology, and Tarbiat Modares University

دوره 16، شماره 2، تیر 2023، صفحه 447-464
Mehdi Tajpour؛ Babak Ziyae؛ Mohammad Hassan Mobaraki؛ Mehran Rezvani

3.

ارزیابی شاخص های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران بر اساس روش فازی

دوره 7، شماره 2، تیر 1393، صفحه 369-388
حسین صمدی میارکلائی؛ حسنعلی آقاجانی؛ حمزه صمدی میارکلائی

4.

ارزیابی و رتبه‌بندی معیارهای دانشگاه کارآفرین (مورد مطالعه: دانشگاه‌‌های استان اصفهان)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 691-710
مینا بهرام چوبین؛ محمدحسین مشرف جوادی؛ علی صفری

5.

الگوی بین‌المللی سازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی(مورد مطالعه: دانشگاه های برتر ایران)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 301-320
بابک ضیاء؛ مهران رضوانی؛ محمد حسن مبارکی؛ مهدی تاج پور

6.

آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه‌ی شرکت‌های کوچک و متوسط(SMEs) دانش بنیان

دوره 1، شماره 1، آذر 1387
کامبیز طالبی؛ محمدرضا یکتا

7.

بررسی عوامل بازدارنده‌ی کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی و ارایه‌ی سازوکارهایی برای تقویت آن

دوره 3، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 121-139
جعفر یعقوبی

8.

بررسی ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس

دوره 5، شماره 3، آذر 1391، صفحه 47-64
اسدا... کردنائیج؛ پرویز احمدی؛ زهرا قربانی؛ نازیلا نیاکان لاهیجی

9.

بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در دانشگاه تهران

دوره 3، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 115-133
سوسن قناتی؛ اسد اله کرد نائیج؛ حمید رضا یزدانی

10.

تبیین نقش جهت‌گیری کارآفرینانه سبز دانشگاه در شکل‌گیری خلاقیت سبز دانشجویان کارآفرینی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 47-59
سمیه براری پائین لموکی؛ مجتبی طبری؛ مهرداد متانی

11.

شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین (با رویکرد فراترکیب)

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 425-456
سیده جمیله مدرسی سریزدی؛ عباس عباس پور؛ کمال سخدری؛ سعید غیاثی ندوشن

12.

طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی

دوره 7، شماره 4، دی 1393، صفحه 697-713
نازنین بهزادی؛ سید مصطفی رضوی؛ سید رسول حسینی

13.

مدل تصمیم‌گیری استراتژیک تأمین مالی پروژه‌های تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)

دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 404-426
رحمت ا... قلی پورسوته؛ محمد مرادی؛ مهدی گودرزی؛ محمود عباسیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب