1.

-

دوره 1، شماره 1، تابستان 2007

2.

Entrepreneurial Emotions on Start-Up Process Behavior among University Students

دوره 14، شماره 4، زمستان 2021، صفحه 721-733
Nor Hafiza Othman؛ Norasmah Othman

3.

ارزیابی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان؛ بازاندیشی در مأموریت‌های برنامه‌ی درسی آموزش عالی

دوره 6، شماره 1، بهار 1392، صفحه 145-164
محمد امینی؛ محمدرضا تمنایی‌فر؛ صدیقه غلامی علوی

4.

ارزیابی مقایسه‌ای نگرش‌های کارآفرینانه دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی و مهندسی برق دانشگاه تهران)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 163-182
سعید جعفری مقدم؛ کاوه اعتمادی

5.

آموزش کارآفرینی برای دانستن، انجام دادن و بودن در دوره ابتدایی با رویکرد تلفیقی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 635-654
محمد عزیزی؛ نگار مختاری

6.

آموزش کارآفرینی: پیدایش، توسعه، گرایش‌ها و چالش‌ها

دوره 1، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 131-298
مصطفی علی‌میری

7.

آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه‌ی شرکت‌های کوچک و متوسط(SMEs) دانش بنیان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1387
کامبیز طالبی؛ محمدرضا یکتا

8.

آموزش کارآفرینی درکسب و کارهای کوچک و متوسط ایران: نیازها و راهکارها

دوره 1، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 205-445
سیدمحمد مقیمی؛ محمود احمدپور داریانی

9.

آموزش کارآفرینی در مقطع ابتدایی با هدف تقویت نگرش کارآفرینانه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 555-574
ندا بهمنی؛ زهرا آراستی؛ سید رسول حسینی

10.

بررسی ارایه‌ی برنامه‌ی درسی آموزش کارآفرینی در رشته‌ی‌ علوم تربیتی

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 61-80
جهانگیر یدالهی فارسی؛ رضا میرعرب رضی

11.

بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های کشاورزی در زمینه‌ی کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشگاه زنجان)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 65-84
روح¬اله رضایی؛ آصف کریمی؛ فرشته میری‌کرم؛ لیلا صفا

12.

تأثیر آموزش کارآفرینی از طریق روش داستان سرایی بر نگرش کارآفرینانه دانش آموزان مقطع ابتدایی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 593-612
زهرا آراستی؛ سمیرا قدوسی؛ افسانه باقری

13.

تأثیر آموزش کارآفرینی بر توسعه‌ی‌ رفتارهای کارآفرینانه (مطالعه موردی: آموزش‌های کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 57-74
محمد سعیدی مهرآباد؛ محمدمهدی مهتدی

14.

تأثیر آموزش ‌کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 21-36
وجیه باقرصاد؛ محمدرضا زالی؛ سید مصطفی رضوی؛ سعیده سعید بنادکی

15.

تاثیربسته آموزش کارآفرینی برمولفه های خلاقیت و اعتماد به نفس کودکان پیش دبستانی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 261-280
زهره عزیزی؛ مجید صفاری نیا؛ احمد علی پور؛ رضا زعفریان

16.

تبیین نقش مؤلفه‌های فردی، محیطی و سیستمی در موفقیت آموزش الکترونیکی کارآفرینی دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-79
زهرا آراستی؛ افروز سفیدگر؛ رضا زعفریان

17.

تحلیل سلسله‌مراتبی گزیدارهای آموزش کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی

دوره 44، شماره 1، بهار 1392، صفحه 95-107
ابوالقاسم شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله‌زاده

18.

تحلیل نظام خط‌مشی‌گذاری برای آموزش غیررسمی کارآفرینی در ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 7-35
محمد حسن رحمتی؛ سید محمد مقیمی؛ سید مهدی الوانی

19.

تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی در آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1390، صفحه 87-106
سید مصطفی شریف؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ حمید رحیمی؛ ناهید نادری

20.

رابطه میان نیاز به شناخت، خودکارآمدی آموزشی و انگیزه یادگیری/انگیزة آموزشی، با انتقال آموزش در میان کارآموزان مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 173-190
فرزانه دباشی؛ حمیدرضا عریضی؛ ابوالقاسم نوری؛ ناهید اکرمی

21.

شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه با تأکید بر معلولان جسمی- حرکتی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 473-492
افسانه باقری؛ فاطمه تقوی مریم آبادی؛ زهرا آراستی

22.

شناسایی شیوه های آموزش کارآفرینی در حیطه ی یادگیری عاطفی با رویکرد «آموزش از طریق تفریحات سالم»

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 201-220
آیدا احمدی؛ رضا محمدکاظمی؛ قنبر محمدی الیاسی

23.

شناسایی موانع بازخورد مدرسان کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران)

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 161-180
پریسا محزون حقیقی؛ مرتضی رضایی زاده

24.

شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی در آموزش‌عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی‌ارشد استان تهران

2-41، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 359-368
سید محمود حسینی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ محمدرضا سلیمانپور

25.

نقش آموزش درس "مبانی کارآفرینی" در ‌قصدکارآفرینی دانشجویان رشته‌های غیر مدیریت (مطالعه موردی: دانشکده‌های هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 107-124
زهرا آراستی؛ سعیده سعیدبنادکی؛ نرگس ایمانی‌پورContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.