1.

بازشناسی کاربرد طلق در هنر ایرانی

دوره 25، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 85-94
نرجس زمانی؛ رکسانا جبل عاملی

2.

حفاظت، انطباق پذیری و استفاده مجدد از میراث معماری، رویکردی بر اساس کارآیی انرژی «تعیین فرآیند و تبیین اقدامات»

دوره 26، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 5-15
غلامحسین غلامی؛ شاهین حیدری؛ پیروز حناچی

3.

مطالعۀ تطبیقی حفاظت از بناهای تاریخی دارای مالک خصوصی در نظام حقوقی انگلیس و ایران؛ از مجوزدهی تا اعتراض

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 61-82
فروغ حیدری شولی؛ محمد جلالی

4.

میراث جهانی ملموس ایران با نگاه به باغهای ایرانی ثبت شده در فهرست میراث جهانی

دوره 2، شماره 3، آذر 1399، صفحه 19-37
تورج خسروی جاوید

5.

نقش معماران و باستان شناسان غربی در مرمت بناهای تاریخی ایران در دورۀ پهلوی اول و دوم (1357-1304)

دوره 21، شماره 3، آذر 1395، صفحه 5-14
سارا مهدیزاده؛ پیروز حناچی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب