26.

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌‏‏های پذیرفته‌‏‏شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 16، شماره 1، بهار 1393، صفحه 181-199
محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ فاطمه یحیی تبار

27.

بررسی رابطۀ بین توسعۀ سرمایۀ انسانی و مدیریت بحران (مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی کشور)

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 127-148
سعید عزیزی؛ محمدمهدی رشیدی؛ اکبر نیلی پور طباطبایی

28.

بررسی رابطۀ سرمایۀ انسانی اعضای هیأت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 357-371
عباس فخرانی؛ داریوش مالک پور

29.

بررسی عوامل مؤثر بر افشای سرمایۀ فکری در شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 251-270
بیتا مشایخی؛ سید جلال سیدی؛ هستی‌ زرگران یزد

30.

بررسی نقش میانجی سبک شناختی بر رابطه سرمایه انسانی و قصد کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران)

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 113-131
محمد علی مرادی؛ محمدرضا زالی؛ فریبا محمدی

31.

برندگان و بازندگان فرار مغزها در کشورهای منطقۀ خاورمیانه با تأکید بر سرمایۀ انسانی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 613-642
حشمت الله عسگری؛ مهدی بادپا

32.

تأثیر ابعاد سرمایۀ فکری در تشخیص فرصت‌های کارآفرینانۀ صنعت ورزش شهر تهران

دوره 7، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 657-672
بابک ضیاء؛ مجتبی ناهید؛ محمد مهدی طوطی فر طهران پور

33.

تأثیرپذیری سرمایه انسانی از سازوکارهای روانشناختی- رفتاری خودتوسعه‌ای: خودنظم‌دهی، خودمدیریتی، خودرهبری و خودراهبری یادگیری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-54

34.

تأثیر تجارت خارجی و سرمایة انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

دوره 43، شماره 4، زمستان 1387
سید کمیل طیبی؛ مصطفی عمادزاده؛ آزیتا شیخ بهایی

35.

تاثیر سرمایه فکری بر رفتارهای نوآورانه کارکنان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 123-136
رضا موحدی؛ مسعود سامیان؛ صحرا محمدی مهر

36.

تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری کسب وکارهای کوچک ورزشی استان تهران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 231-245
محمد مهدی طوطی فر طهران پور؛ بابک ضیاء

37.

تأثیر سرمایه‌های فکری سازمان بر فرایند کارآفرینی فناورانه در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 257-276
حسین دهقان؛ جهانشاه چرختاب مقدم؛ عامر دهقان

38.

تأثیر سرمایۀ انسانی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‎بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 83-104
کامبیز طالبی؛ عامر دهقان

39.

تبیین رابطه کارآفرینی شرکتی و عملکرد با میانجی سرمایه دانشبنیان (مورد مطالعه: شرکت های تکنولوژی محورِ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 153-172
سعید صحت؛ محسن یاراحمدی

40.

تبیین مفهوم عقل و عقل‌ورزی از منظر روایات به عنوان مبنایی برای سرمایه‌های سازمان (انسانی، اجتماعی، روان‌شناختی، معنوی)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 579-603
احسان رحیمی؛ حسن زارعی متین؛ حسین پرکان

41.

تحلیل اثرات اصلاح مالیات‌های زیست محیطی و ساختار مخارج دولت بر رشد اقتصادی و رفاه: رویکرد الگوی تعادل عمومی

دوره 54، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 821-846
حجت ایزدخواستی؛ عباس عرب مازار؛ علیرضا خواجه

42.

تحلیل تاثیر سرریزهای بین استانی سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 52، شماره 1، بهار 1396، صفحه 89-115
زهرا دهقان شبانی؛ روح اله شهنازی

43.

تحلیل رابطه بین سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و بهره‌وری با نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران

دوره 2، شماره 2، زمستان 1389
اکبر کمیجانی؛ علی باقرزاده

44.

توانایی اجتماعی پایه ای برای توسعه شهری و منطقه ای

دوره 16، شماره 16، زمستان 1382
مهندس سید حسن معصومی اشکوری

45.

چارچوب یکپارچۀ توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای در ایران

دوره 51، شماره 1، بهار 1395، صفحه 137-174
محمدحسین شریف‌زادگان؛ بهزاد ملک پور اصل

46.

چالش‌های اجتماعی شوراهای روستایی در مدیریت محلی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388
حسین ایمانی جاجرمی؛ علیرضا کریمی

47.

دولت و سیاستگذاری سرمایۀ انسانی در ایران (1392-1384)

دوره 46، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 861-880
علی رضا حیدری

48.

رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ انسانی با عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: فروشگاه‌های شهر کرمان)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 267-290
سجاد شمسی گوشکی؛ روح الله نعمتی

49.

رویکردی نوین به مسأله‌ی فرار مغز‎ها و نقش آن در انباشت سرمایه‎ی انسانی در کشورهای مبدأ

دوره 45، شماره 1، بهار 1389
حشمت اله عسگری؛ مهدی تقوی

50.

سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد

دوره 40، شماره 4، زمستان 1384
زهرا(میلا) علمی؛ محمود شارع پور؛ سید امیرحسین حسینی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.