1.

بررسی الگوی زمانی و مکانی چرا در البرز شرقی

دوره 56، شماره 1، تیر 1382
حسین بارانی؛ علی اکبر مهرایی؛ محمدرضا مقدم؛ مرتضی فرهادی

2.

تحلیل واکنش تعادلی رودهای منطقة دامغان در برابر رخدادهای تکتونیکی و فرسایشی با استفاده از مدل SPL

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 535-551
مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ محمدرضا قاسمی؛ سیدمحمد زمان زاده؛ فاطمه کیارستمی

3.

ساختار دوبعدی سرعت امواج برشی در پوسته و گوشتۀ بالایی البرز شرقی

دوره 43، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 309-322
مهدی راستگو؛ حبیب رحیمی؛ حسین حمزه لو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب