1.

انقطاع: طریق بازگشت نَفْس به اتّحاد دوباره با ذات الهی از نظر مایستر اکهارت

دوره 50، شماره 2، مهر 1396، صفحه 179-200
مظاهر احمدتوبی

2.

خداشناسی اکهارت

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 245-268
فاطمه کیائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب