1.

اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان‌مدار بر خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 363-378
علی مرتضایی؛ زهرا ایرانمنش؛ فاطمه السادات رباطی؛ وحید منظری توکلی

2.

اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دختر تیزهوش

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 205-224
زهرا محمدنیا؛ مهدی شاه نظری؛ بیتا نصراللهی

3.

اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر عزت نفس و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه

دوره 6، شماره 3، مهر 1394، صفحه 61-72

4.

اثربخشی یادگیری مستقل بر پیشرفت‌ تحصیلی، خودکارآمدی‌‌ تحصیلی و اضطراب‌ امتحان دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهر اصفهان

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 207-222
فاطمه زینلی؛ سید عباس حقایق

5.

بررسی تأثیر مهارت‌های فراشناختی و خودکارآمدی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی مجتمع آموزش عالی سراوان

دوره 49، شماره 4، دی 1397، صفحه 749-764
عبدالمطلب رضایی؛ خداداد رئیسی؛ سارا جلیلیان

6.

بررسی رابطه کمال گرایی و عملکرد تحصیلی: نقش میانجی خودنظم بخشی و خودکارآمدی تحصیلی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 51-68
ملاحت امانی؛ عارفه کیانی

7.

پیش بینی رضایت از مدرسه بر اساس خودکارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانش آموزان

دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 191-202

8.

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انگیزه پیشرفت و خود کارآمدی تحصیلی در برنامةدرسی زبان عربی

دوره 8، شماره 2، دی 1397، صفحه 665-691
زهره ناعمی؛ علی محمد ناعمی

9.

تدوین الگوی ساختاری رابطة شخصیت با شایستگی تحصیلی با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 275-292
فاطمه عطار خامنه ‌ای؛ پروین کدیور؛ سوزان امامی پور؛ مژگان سپاه منصور

10.

رابطۀ میان خودپندارۀ تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان با توجه به نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 39-58
سیدهادی انصارالحسینی؛ محمدرضا عابدی؛ پریسا نیلفروشان

11.

نقش خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمالکاری تحصیلی در پیش بینی میزان وابستگی به اینترنت

دوره 8، شماره 2، مهر 1392
مسعود غلامعلی لواسانی؛ آرش آذرنییاد؛ پریا مهمان پذیر؛ حمید رضائیان

12.

نقش نیازهای اساسی روانشناختی در درگیری تحصیلی؛ با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پایه نهم

دوره 6، شماره 3، مهر 1394، صفحه 219-235سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب