1.

ارزیابی و برآورد ظرفیت‌های صادراتی محصولات صنایع غذایی ایران به بازار روسیه

دوره 13، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 23-46
میرعبداله حسینی؛ بیتا نوروزی

2.

بازتعریف نقش شهرهای کوچک و میانی در فرایند توسعۀ منطقه‌ای؛ معرفی یک روش کاربردی آمایش مبنا (مطالعۀ موردی: ‌استان کردستان)

دوره 10، شماره 2، مهر 1397، صفحه 315-344
رامین قربانی؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی‌نژاد

3.

بررسی تأثیر ایجاد منطقۀ آزاد ارس بر رفاه اجتماعی جامعۀ محلی از منظر ساکنان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 49-74
علی شکوری؛ حسن امیدی

4.

تبیین الگوی توسعۀ منطقه‌ای از طریق خوشه‌های فعالیتی در استان تهران با تأکید بر رقابت‌پذیری

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 235-262
سوده سادات طباطبائی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسفعلی زیاری؛ حمید ماجدی

5.

چارچوب یکپارچۀ توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای در ایران

دوره 51، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 137-174
محمدحسین شریف‌زادگان؛ بهزاد ملک پور اصل

6.

رصد چالش‌های سیستم بودجه‌بندی ایران با هدف توسعۀ رویکرد عدالت منطقه ای با تکنیک فازی

دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 483-506
میریعقوب سیدرضائی؛ علی اصغر پورعزت؛ علی اصغر سعدآبادی

7.

نقش شهرهای کوچک در تعادل‌بخشی به توسعۀ پایدار منطقه‌ای و تحولات نظام شهری (مطالعۀ موردی: استان البرز از سال 1365تا1395)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 79-104
زینب شریف‌کاظمی؛ میرنجف موسوی

8.

واکاوی نقش دانشگاه نسل چهارم (دانشگاه اجتماعی) در توسعه منطقه‌ای

دوره 13، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-35
آرش یدالهی ده چشمه؛ سعید رجائی پور؛ سید علی سیادت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب