1.

تعیین حساسیت و ویژگی آزمایش پادتن درخشان با روش غیر مستقیم در تیلریوز بدخیم گوسفند

دوره 53، 3,4، بهمن 1377
دکتر زهره خاکی؛ دکتر صادق رهبری؛ دکتر ایرج نوروزیان

2.

مطالعه ای بر یافته های خونشناسی و بیوشیمیایی در تیلریوز بدخیم گوسفند

دوره 54، شماره 3، خرداد 1378
دکتر زهره خاکی؛ دکتر صادق رهبری؛ دکتر ایرج نوروزیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب