26.

پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 443-463
مریم کرد؛ محمود باقری؛ عباس قاسمی‌حامد؛ محسن محبّی

27.

پیامد تناقض و ستیز بین ساختار اجتماعی و ساختار فرهنگی در نظریه ابن خلدون

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-60
غلامرضا جمشیدیها؛ زینب نادی

28.

پساآنارشیسم و نظریۀ سیاسی

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 279-291
علی اردستانی؛ امیر محمد ایزدی

29.

تأثیرات سرمایه‌گذاری‌های عمرانی در توانمندسازی روستاها (مطالعه موردی: روستاهای بخش ابوزیدآباد ـ شهرستان کاشان)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 131-152
محسن شاطریان؛ محمود گنجی‌پور

30.

تأثیر انقلاب فناوری نوین ارتباطی و اطلاعاتی بر دگرگونی و تحول مقوله «دولت»

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 607-626
محمد حسین جمشیدی؛ فرزانه نقدی

31.

تأثیر سیاست‌های تصدی‌گرایانه در توسعة اقتصادی (مطالعة موردی: زیمبابوه)

دوره 44، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 565-586
علی اردستانی؛ حسین تبریزیان

32.

تأسیس سیاست‌های تأمین اجتماعی در ایران (1285-1320)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 125-150
مجید وحید؛ امیر لطفی

33.

تأملی بر پیوندهای قبیله‌ای شاهان هخامنشی و نقش آن در تحکیم و تداوم شاهنشاهی با تکیه ‌بر دو قبیلة اوکسی و پاتیشوری

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-19
علی بهادری

34.

تحلیل رابطه‎ی بین کارگر و کارفرما و دولت با استفاده از نظریه‎ی بازی‌ها

دوره 47، شماره 1، بهار 1391، صفحه 51-67
حسین صادقی سقدل؛ یونس برومند

35.

تحلیل شبکه ای، سرمایه اجتماعی و حوزه سیاست: درآمدی بر رویکرد سیاست شبکه ای

دوره 43، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 139-157
سید رحیم ابوالحسنی؛ سعید عطار

36.

تحلیل ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در نظارت بر عملکرد دولت و ارائۀ استراتژی‌های بهبود

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 95-114
مسعود سلیانی؛ منصور وثوقی

37.

تحلیل موانع توسعه اجتماعی-اقتصادی ایران در دوره حکومت پهلوی دوم (با تأکید بر تئوری توسعه ابن خلدون)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 167-195
معصومه شفعتی؛ محبوبه بابایی

38.

تحولات سیاستگذاری در تئاتر ایران (1368 تا 1388 شمسی)

دوره 2، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 101-127
الهه دهقان‌پیشه؛ رضا اسماعیلی

39.

تحولات عناصر تشکیل دولت: از مؤثر بودن به مشروعیت؟

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 255-272
امیرحسین رنجبریان؛ مهسا فرحزاد

40.

تخت بی بخت؛ بازاندیشی مفهومی نظریه انتخاب عمومی

دوره 37، شماره 1، بهار 1386
حمیدرضا ملک محمدی

41.

تشیع سیاسی و تفقه حقوقی بررسی فرایند تحول حقوق عمومی در عصر صفوی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 121-137
محمد جواد جاوید؛ الهه مرندی

42.

تمایزبخشی حوزه‌های تحلیلی توسعه: هفت حوزة تحلیلی در پاسخ به چرایی توسعه‌یافتگی کشورها

دوره 44، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 527-546
سعید عطار

43.

تناقض نمای ناسیو نالیسم

دوره 63، شماره 0، بهار 1383
دکتر مرتضی مردیها

44.

جایگاه و نقش نیروها و طبقات اجتماعی در ایران (1380-1360)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 247-263
بهمن کشاورز

45.

جامعه‌شناسی سیاسی دورکیم

دوره 23، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 9-34
حمیدرضا جلایی پور؛ نوح منوری

46.

جنبش زنان و مفاهیم بنیادین سیاست

دوره 59، شماره 0، بهار 1382
دکتر حمیرا مشیرزاده

47.

چرخش فلسفه سیاسی به سوی دموکراسی؟

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-13
علی اردستانی

48.

حمایت کیفری از حق‌های اساسی شهروندان در نظام حقوقی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-24
سید احمد حبیب نژاد؛ محمد رجبی؛ زهرا میرزایی

49.

دلایل ناکامی نظام برنامه ریزی توسعه درایران عصر پهلوی دوم

دوره 27، شماره 27، بهار 1385
مهدی طالب؛ موسی عنبری

50.

دولت وابسته به طبقات در تفکر مارکس

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388
محمد امامی؛ فردین مرادخانی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.