1.

آشنایی با مدلسازی و کنترل کیفی

دوره 34، شماره 2، شهریور 1379
پرویز جبه دار مارالانی؛ ساسان بختیاری

2.

بررسی برخی از خصوصیات بیوشیمیایی و میکروبی بیوسیلاژ تولید شده از آلایش تولیدی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 74، شماره 4، دی 1400، صفحه 575-586
رضا صفری؛ سهیل ریحانی پول؛ زهرا یعقوب زاده؛ زهرا بانکه ساز؛ محمد جواد تقوی؛ عین اله صفری

3.

بررسی فاکتورهای موثر بر تجزیه آفت‌کش‌ها پس از تولید

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 421-438
الهام شاهین فر؛ احمد حیدری؛ محمد رضا دماوندیان؛ بابک حیدری علیزاده

4.

بررسی مقایسه ای سه روش اندازه گیری تری متیل آمین ، ازت فرار تام و شمارش کلی باکتریهای هوازی سرمادوست در تعیین کیفیت برخی از ماهیان دریایی استخوانی

دوره 55، شماره 4، بهمن 1379
دکتر افشین آخوندزاده؛ دکتر سعید بکایی؛ دکتر تقی زهرایی صالحی

5.

بررسی وضعیت عناصر سنگین در خاک‌های ایران: مروری جامع و انتقادی بر مطالعات گزارش شده

دوره 53، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1163-1212
کریم شهبازی؛ ارژنگ فتحی گردلیدانی؛ مصطفی مارزی

6.

تأثیر کیفیت آب بر شاخص‌های پایداری حشره‌کش‌های کلرپایریفوس (‏EC 40.8%‎‏) و ایمیداکلوپرید ‏‏(‏SC 35%‎‏)‏

دوره 50، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 177-185
متانت نجفی؛ احمد حیدری؛ محمد رضا تاجبخش؛ حسین نوری

7.

مطالعه مقایسهای شاخصهای حسی، شیمیایی، میکروبی و ترکیب اسیدهای چرب ماریناد پخته و سرخ شده تهیه شده از ماهی کپور نقرهای در زمان نگهداری در دمای 4ºC

دوره 71، شماره 4، دی 1395، صفحه 437-446
مسعود هدایتی فرد؛ سیده عاطفه کاوسی؛ مریم خاورپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب