1.

اثربخشی نوروفیدبک در ترکیب با بازی های شناختی بر کاهش علائم سلوک کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 13-36
سوران رجبی؛ نزهت الزمان مرادی

2.

بررسى و تحلیل جایگاه سفر آفاقى در متون عرفانى

دوره 1، شماره 6، مرداد 1390، صفحه 57-72
سیّد على اصغر میرباقرى فرد؛ فاطمه طاهرى

3.

بررسی تطبیقی سلوک در آثاری از ادبیات معاصر پارسی و انگلیسی

دوره 27، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 1224-1246
محمود افروز

4.

تأملی در اندیشه سیاسی عزیزالدین نسفی

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 261-278
داود فیرحی؛ مهدی فدایی مهربانی

5.

تصحیح انتقادی رسالۀ آداب‌الصوفیة از ابوالقاسم قشیری

دوره 56، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 379-409
احسان پورابریشم؛ سهیل یاری گل دره

6.

جایگاه و اهمیت گروه در اندیشه مولوی

دوره 8، شماره 2، مهر 1397، صفحه 117-137
یوسف علی بیرانوند؛ قاسم صحرائی؛ علی حیدری

7.

فقر وجودی انسان در قرآن با رویکردی فلسفی – عرفانی

دوره 1، شماره 3، آبان 1384
دکتر محمد جواد رودگر

8.

لوازم پنجگانه سلوک در آینه آیات و روایات و ادبیات عرفانی

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 245-258
دکتر محمد حسن فؤادیان

9.

وادی نانوشته؛ چگونگی تقابل صورت و معنی در منظومۀ عرفانی منطق‌الطیر

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 207-227
محمود مهرآوران؛ بهاالدین اسکندری

10.

وجوه عرفانی در اندیشۀ سیاسی سید جعفر کشفی

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 171-188
مهدی فدایی مهربانی

11.

وجوه معنوی کسب و کار در سنّت ملامتیه

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 225-241
فاطمه نوری تازه کند؛ محمود شیخ؛ محی الدین قنبریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب