1.

تبیین جایگاه نشانه‌های شهری در حفظ و ارتقای دلبستگی به مکان با تأکید بر تصویر ذهنی شهروندان (مطالعۀ موردی: شهر سنندج)

دوره 6، شماره 2، تیر 1397، صفحه 331-360
سوران مصطفوی صاحب؛ فرزانه ساسان‌‌پور؛ محمدرضا پوراقدم؛ علیرضا صادقی‌زاده

2.

تحلیل ارتباط بین پایداری اجتماعی و دلبستگی مکانی ساکنان بافت تاریخی شهر ارومیه

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1009-1031
هیوا اسدی؛ فریدون نقیبی؛ اصغر عابدینی

3.

تحلیل دلبستگی به مکان و متغیرهای وابسته به آن در مکان‌های سوم شهری (نمونۀ موردی: پارک ائل‌گلی تبریز)

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 735-759
اسلام کرمی؛ مصطفی بصیری؛ علی زینالی عظیم

4.

تحلیل مؤلفه‌‏های سرمایه اجتماعی مؤثر بر مهاجرت روستاییان با نقش میانجی دلبستگی مکانی (موردمطالعه: شهرستان جیرفت)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 370-387
سمیرا بهروزه؛ لطیف حاجی؛ راضیه نامدار

5.

شبکه‌های اجتماعی فردی و دلبستگی به محله در شهر تهران: با تأکید بر وسایل ارتباطی نوین

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 193-219
سوسن باستانی؛ سلمه نیکزاد

6.

نقش پدیدة سرریز در گذار رفتار مسئولانة محیط‌زیستی از حوزة خصوصی به حوزة عمومی

دوره 42، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 753-769
محمد عباس زاده؛ لیلا علوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب