1.

ارزیابی توان اکولوژیکی یاسوج به منظور استقرار کاربری توسعۀ شهری

دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 589-612
سید علی جوزی؛ سیده زینب حسینی

2.

ارزیابی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی و سرمایه اجتماعی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج)

دوره 10، شماره 2، مهر 1394
اصغر میرفردی؛ عبدالله ولی نژاد

3.

ارزیابی مخاطرۀ آلودگی منابع آب شهر یاسوج در اثر تخلیۀ زباله

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-15
محسن فرزین

4.

بررسی عوامل اجتماعی و روان‌شناختی مؤثر بر گرایش به خودکشی: نمونه موردی زنان 16 تا 40 ساله شهر یاسوج

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 209-233
آرمان حیدری؛ کیهان رسائی‌پور

5.

پذیرش گردشگری خلاق در تجربه‌ی شهروندان و گردشگران شهرهای پشتیبان گردشگری؛ نمونه‌ی موردی شهر یاسوج

دوره 24، شماره 4، دی 1398، صفحه 83-92
شمین گلرخ؛ محسن مطهریان

6.

تحلیل تفاوت زنان و مردان در استفاده از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 112-132
اصغر میرفردی؛ عبدالله ولی نژاد

7.

کنش مسئولانه در فرایند جامعه‌پذیری زیست‌محیطی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 285-308
رامین مرادی؛ ایمان خشت زر؛ مریم مختاری

8.

مکان‌یابی عرصه‌های مناسب توسعة آتی شهر یاسوج

دوره 4، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 69-88
سیدحجت موسوی؛ عباسعلی ولی؛ ابوالفضل رنجبر؛ داریوش داستان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب