1.

شناسایی نشانگرهای آگاهی‌بخش مرتبط با صفات ریشۀ برنج در مراحل اولیۀ رشد در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیۀ ارتباط

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 171-182
حسین صبوری؛ شریفه محمد الق؛ احمدرضا دادرس

2.

مکان‌یابی QTLهای کنترلکنندۀ تحمل به تنش‌های خشکی و شوری در مرحلۀ جوانه‌زنی برنج

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 585-596
بابک ربیعی؛ زهرا مردانی؛ حسین صبوری؛ عاطفه صبوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب