1.

بررسی اسطوره و انواع آن در شعر معاصر (با نگاهی به شعر موسوی گرمارودی)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 19-38
ساغر سلمانی نژادمهرآبادی؛ عبدالرضا سیف

2.

بررسی تطبیقی- بینامتنی تأثیر گابریل گارسیا مارکز بر ادبیات داستانی فارسی با تأکید بر مقایسة دو اثر صدسال تنهایی و بالون مهتا

دوره 17، شماره 2، تیر 1391، صفحه 41-56
مریم حق روستا؛ رامین وحیدزاده

3.

بررسی گونه‌ها، شگردها و درونمایه‌های طنز در آثار سید حسن حسینی(نوشداروی طرح ژنریک، براده‌ها و فستیوال خنجر)

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 101-118
علیرضا فولادی؛ نجمه حیدری‌نسب

4.

تحلیل روانکاوی شخصیت و باورها در رمان النهایات عبدالرحمن منیف

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 59-79
نعیم عموری؛ زهرا احمدیان؛ عباس یداللهی فارسانی؛ یدالله زرگر

5.

تطبیق و بررسی کارکرد نظریه کنشگرای دومزیل(اسطوره شناس معاصر)، بر داستان رستم و اسفندیار

دوره 25، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 562-588
فرحناز فرهادی؛ علی اصغر حلبی

6.

نقد کتاب "مکتب های ادبی" به یاد استاد گافیک و نقاشی شمس حسین شمیسا

دوره 152، شماره 0، دی 1378
دکتر طهمورث ساجدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب