1.

تحلیلی بر اعمال قواعد خاص حل تعارض در مقررۀ رم2 اتحادیۀ اروپا و حقوق ایران

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 745-761
همایون مافی؛ سیده عارفه سعیدی گل سفیدی

2.

ساختار حقوقی و تعهدات ناشی از قرارداد دولت

دوره 70، شماره 0، دی 1384
دکتر حسین خزاعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب