1.

اندازه‌گیری گازهای گلخانه‌ای براساس استاندارد بین المللی ISO

دوره 2، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 118-124
محمد صادق رهبانی

2.

بررسی اکوکاردیوگرافی اسبچه خزر و استاندارد نمودن پارامترهای آن

دوره 56، شماره 4، زمستان 1380
دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر خسرو لاله زاری؛ دکتر محمدرضا مخبردزفولی؛ دکتر آریابدیعی؛ دکتر محمدقلی نادعلیان

3.

بررسی نقش استانداردهای بین المللی ایزو در کاهش تغییرات آب و هوایی

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-8
محمد صادق رهبانی؛ حمیده نیک بین

4.

بررسی وضعیت استادیوم های فوتبال کشور در مقایسه با استاندارد های اروپایی

دوره 19، شماره 19، بهار 1383
علیرضا الهی؛ زهرا پورآقایی اردکانی

5.

بررسی وضعیت کیفی کمپوست در ایران و نیازهای کنترل کیفیت و استانداردها

دوره 34، شماره 48، زمستان 1387
نیما حیدرزاده؛ محمد علی عبدلی

6.

بررسی و مقایسة استانداردهای ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس مقاطع مختلف شهر تهران و ارائة راهکارهای مناسب به منظور رفع مشکلات احتمالی و استفادة بهینه از آنها

دوره 4، شماره 14، پاییز 1391، صفحه 65-89
علیرضا فارسی؛ حخت زمانی ثانی؛ زهرا فتحی رضایی

7.

تأثیر زیرنویس‌های دوگانه، استاندارد و وارونه در درک و تولید واژگان زبان دوم

دوره 13، شماره 49، زمستان 1387
عباسعلی زارعی

8.

تبیین وضعیت ایمنی استادیوم‌های فوتبال لیگ حرفه‌ای کشور

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 343-359
لقمان حسامی؛ مجید جلالی فراهانی؛ خالد سلیمانی

9.

تعیین غلظت فلزات سنگین در بافت عضلۀ خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus)

دوره 68، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 345-351
زهره احمدی کردستانی؛ امیرحسین حمیدیان؛ سید ولی حسینی؛ سهراب اشرفی

10.

خون تهیه شده جهت انتقال به گاو در مقایسه با معیارهای استاندارد

دوره 55، شماره 3، پاییز 1379
دکتر علیقلی رامین؛ دکتر اسماعیل مرتاض؛ دکتر ناصر حریقی

11.

عدم قطعیت عامل فرسایش‌پذیری (K) برآوردی با استفاده از نموگراف USLE در خاک‌های آهکی شهرستان هشترود، شمال‌غربی ایران

دوره 40، شماره 1، زمستان 1388
علیرضا واعظی؛ حسینعلی بهرامی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ محمدحسین مهدیان

12.

گزینش میان ملاک‌های تقنینی تنظیم رفتار

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 471-489
سید محمد طباطبائی نژادContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.