1.

اندازه‌گیری گازهای گلخانه‌ای براساس استاندارد بین المللی ISO

دوره 2، شماره 2، تیر 1400، صفحه 118-124
محمد صادق رهبانی

2.

بررسی اکوکاردیوگرافی اسبچه خزر و استاندارد نمودن پارامترهای آن

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380
دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر خسرو لاله زاری؛ دکتر محمدرضا مخبردزفولی؛ دکتر آریابدیعی؛ دکتر محمدقلی نادعلیان

3.

بررسی نقش استانداردهای بین المللی ایزو در کاهش تغییرات آب و هوایی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-8
محمد صادق رهبانی؛ حمیده نیک بین

4.

بررسی وضعیت استادیوم های فوتبال کشور در مقایسه با استاندارد های اروپایی

دوره 19، شماره 19، فروردین 1383
علیرضا الهی؛ زهرا پورآقایی اردکانی

5.

بررسی وضعیت کیفی کمپوست در ایران و نیازهای کنترل کیفیت و استانداردها

دوره 34، شماره 48، بهمن 1387
نیما حیدرزاده؛ محمد علی عبدلی

6.

بررسی و مقایسة استانداردهای ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس مقاطع مختلف شهر تهران و ارائة راهکارهای مناسب به منظور رفع مشکلات احتمالی و استفادة بهینه از آنها

دوره 4، شماره 14، آبان 1391، صفحه 65-89
علیرضا فارسی؛ حخت زمانی ثانی؛ زهرا فتحی رضایی

7.

تأثیر زیرنویس‌های دوگانه، استاندارد و وارونه در درک و تولید واژگان زبان دوم

دوره 13، شماره 49، اسفند 1387
عباسعلی زارعی

8.

تبیین وضعیت ایمنی استادیوم‌های فوتبال لیگ حرفه‌ای کشور

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 343-359
لقمان حسامی؛ مجید جلالی فراهانی؛ خالد سلیمانی

9.

تعیین غلظت فلزات سنگین در بافت عضلۀ خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus)

دوره 68، شماره 3، آبان 1394، صفحه 345-351
زهره احمدی کردستانی؛ امیرحسین حمیدیان؛ سید ولی حسینی؛ سهراب اشرفی

10.

جایگاه و آثار استانداردهای خصوصی زیست‌محیطی و بازشناسی آنها از قواعد بین‌المللی

دوره 52، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1433-1453
صادق جعفرزاده درابی؛ ابراهیم بیگ زاده؛ میر شهبیز شافع

11.

خون تهیه شده جهت انتقال به گاو در مقایسه با معیارهای استاندارد

دوره 55، شماره 3، آبان 1379
دکتر علیقلی رامین؛ دکتر اسماعیل مرتاض؛ دکتر ناصر حریقی

12.

عدم قطعیت عامل فرسایش‌پذیری (K) برآوردی با استفاده از نموگراف USLE در خاک‌های آهکی شهرستان هشترود، شمال‌غربی ایران

دوره 40، شماره 1، اسفند 1388
علیرضا واعظی؛ حسینعلی بهرامی؛ سیدحمیدرضا صادقی؛ محمدحسین مهدیان

13.

گزینش میان ملاک‌های تقنینی تنظیم رفتار

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 471-489
سید محمد طباطبائی نژاد

14.

واکاوی ماهیت و آثار مخاطره‌آمیز عدم تطابق کالا (به استناد مبانی حقوق ایران و اسناد بین المللی)

دوره 10، شماره 2، تیر 1402، صفحه 153-164
خسرو ابراهیمی؛ بهشید ارفع نیا؛ علی آل بویهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب