1.

اثربخشی برنامۀ پیشگیری از خودزنی در مدارس بر خطرپذیری و فراهیجان‌های دختران نوجوان

دوره 14، شماره 2، 1402، صفحه 19-38
ندا نژادحمدی؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور؛ کامران شیوندی چلیچه؛ سجاد رضائی

2.

بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 671-681
حسین صادقی؛ حبیب هنری؛ زینب مندعلی زاده

3.

پدیدارشناسی تجربیات و ادراکات کارآفرینان از پدیدة کارآفرینی: یک مطالعة کیفی

دوره 7، شماره 3، آبان 1393، صفحه 447-465
یوسف ادیب؛ فاطمه مردان اربط

4.

رابطه بین خطر پذیری و پیچیدگی نحوی و صحت گرامری در نگارش توصیفی و توضیحی دانشجویان ایرانی سطح متوسط رشتة زبان انگلیسی

دوره 10، شماره 27، آذر 1384
غلامرضا کیانی؛ یداله پورنیا

5.

سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی مناطق شهری در برابر سوانح (مطالعۀ موردی: جزیرۀ کیش)

دوره 8، شماره 2، تیر 1399، صفحه 259-278
کرامت الله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ رحمت‌اله فرهودی؛ محمدرضا معمارزاده

6.

ورزش و خطرپذیری در برابر سوءمصرف (سیگار، مواد مخدر و الکل) در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 5-24
علی زاده محمدی؛ زهره احمدآبادی؛ سمیه احمدآبادی؛ مهدی رافعی بروجنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب