1.

بررسی راهکارهای افزایش مهارت خواندن

دوره 9، شماره 16، فروردین 1383
خسرو خاورى

2.

تحلیلی بر خوانش مخاطبان تحصیلکرده امریکایی از فیلم‌های ضد اسلام هالیوود

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 75-103
حمید عبداللهیان؛ نیلوفر هومن

3.

دریافت کودکان از مفاهیم انتقادی پویانمایی‌های «دلیر » و «یخ‌زده »

دوره 11، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 233-255
حمید عبداللهیان؛ مانیا عاله پور

4.

رویکرد پدیدارشناسانه به دریافت مخاطب در نمایش عروسکی

دوره 22، شماره 2، مهر 1396، صفحه 147-154
محمدباقر قهرمانی؛ پوپک عظیم پورتبریزی؛ سمیه میرزاحسینی

5.

کارگردان و گزینش نشانه ها در تئاتر

دوره 10، شماره 0، اسفند 1380
افسانه هنرور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب