1.

بررسی کارکرد راوی در رمان همه چیز فرو می‌پاشد اثر چینوا آچبه از منظر روایت‌شناسی پسااستعماری

دوره 16، شماره 4، دی 1391، صفحه 69-89
احد مهروند؛ فاطمه زلیکانی

2.

پژوهشی بر رابطۀ راوی با روایت‌شنو و رویدادها و شخصیّت‌ها در ادبیّات داستانی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 37-55
الیاس نورائی؛ فضل‌االله خدادادی

3.

تفاوت میان رئالیسم جادویی و رئالیسم شگفت انگیز و نقش زاویه دید در آنها با بررسی آثار گابریل گارسیا مارکز و آلخو کارپنتیر

دوره 11، شماره 30، فروردین 1385
مریم حق روستا

4.

جمالزاده و راوی چند چهره

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 73-93
سمیرا ساسانی

5.

چندگونگی سازه های فاصله ای راوی از روایت در ادبیات داستانی (با تکیه بر نظریۀ شلومیث ریمون کنان)

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 83-98
محسن محمدی فشارکی؛ فضل الله خدادادی

6.

راوی بوف کور در زنجیرۀ دالّ‌‌های بی‌‌پایان نظم نمادین

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 159-177
مجید جلاله‌وندآلکامی

7.

راوی و کانونی شدن در رمان «ما تَبَقَّی لکم» اثر غسان کنفانی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 179-200
احمدرضا صاعدی

8.

زندگی گالیله، تئاتر روایی برشت در خدمت اهداف انسانی

دوره 13، شماره 43، خرداد 1387
محمدحسین حدادی

9.

عملکرد روایت در رمان کودکی، اثر ناتالی ساروت

دوره 15، شماره 57، فروردین 1389
محبوبه فهیم‌کلام

10.

عناصر ساختاری قصه و افسانه

دوره 9، شماره 18، مهر 1383
ایلمیرا دادور

11.

کارکرد روایت در «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» از تاریخ بیهقی

دوره 13، شماره 45، شهریور 1387
حجت رسولی؛ علی عباسی

12.

نقد و تحلیل پیوند شگرد و درون‌مایه در مجموعه‌داستانِ تمام زمستان مرا گرم کن

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 199-218
تیمور مالمیر؛ فاطمه سلطانشاهی

13.

نقش سؤال راوی در حل تعارض احادیث فقهی

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 348-327
سید علی دلبری؛ محمد زنده دلسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب