1.

ادبیات و رثای حسینی و عاشورایی

دوره 5، شماره 5، دی 1385
محمد جنتی فر

2.

الگوی شبکه‌ای شریعت در نظریۀ معرفت ابن‌عربی و پیامدهای انسان‌شناختی آن

دوره 15، شماره 2، تیر 1397، صفحه 441-462
نفیسه اهل سرمدی؛ مهدی گنجور

3.

انتخاب راهبردهای کنش گفتاری تقاضا در زبان کردی بر اساس دو عامل اجتماعی جنسیت و قدرت

دوره 10، شماره 1، تیر 1398، صفحه 183-202
چیا شیخ محمدی؛ ناهید یاراحمد زهی؛ امیر محمدیان

4.

بررسی رابطه بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش استان قم)

دوره 13، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 601-622
نرگس جهانگیراصفهانی؛ رمضان جهانیان

5.

جریان اهل ادب امامیه در مدرسۀ حدیثی بغداد از آغاز تا سدۀ چهارم هجری

دوره 49، شماره 2، مهر 1395، صفحه 305-325
محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد؛ سید علی اکبر ربیع نتاج

6.

کاربردشناسی دیرش واکه درگفتمان دینی فارسی

5و4، شماره 0، خرداد 1381
دکتر علی افخمی؛ دکتر محمدرضا فخر روحانی

7.

نگاهی به متن ادبی و اجزای تشکیل دهنده آن

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر خلیل پروینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب