1.

ادبیات و رثای حسینی و عاشورایی

دوره 5، شماره 5، زمستان 1385
محمد جنتی فر

2.

الگوی شبکه‌ای شریعت در نظریۀ معرفت ابن‌عربی و پیامدهای انسان‌شناختی آن

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 441-462
نفیسه اهل سرمدی؛ مهدی گنجور

3.

انتخاب راهبردهای کنش گفتاری تقاضا در زبان کردی بر اساس دو عامل اجتماعی جنسیت و قدرت

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 183-202
چیا شیخ محمدی؛ ناهید یاراحمد زهی؛ امیر محمدیان

4.

بررسی رابطه بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش استان قم)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 601-622
نرگس جهانگیراصفهانی؛ رمضان جهانیان

5.

جریان اهل ادب امامیه در مدرسۀ حدیثی بغداد از آغاز تا سدۀ چهارم هجری

دوره 49، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 305-325
محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد؛ سید علی اکبر ربیع نتاج

6.

کاربردشناسی دیرش واکه درگفتمان دینی فارسی

5و4، شماره 0، بهار 1381
دکتر علی افخمی؛ دکتر محمدرضا فخر روحانی

7.

نگاهی به متن ادبی و اجزای تشکیل دهنده آن

159-158، شماره 0، تابستان 1380
دکتر خلیل پروینی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.