1.

ارائه چارچوبی به منظور شبکه سازی بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط درحوزه صنایع دارویی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 417-436
بابک ضیاء؛ مهران رضوانی؛ الهه بیاتی

2.

ارائه مدلی برای دستیابی به بهترین مسیر در شبکه بر اساس معیارهای چندگانه

دوره 56، شماره 0، بهار 1381
دکتر منصور مومنی

3.

برآورد اثرهای اقتصادی شبکه‎ای سیستم تلفن همراه اول در تهران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-18
اسفندیار جهانگرد؛ مرضیه رضائی

4.

بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر مشارکت سیاسی (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 825-841
کیومرث اشتریان؛ محمدرضا امیرزاده

5.

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 101-118
تورج حسن‌زاده ثمرین؛ محمدصادق حسن‌زاده؛ تورج قلی‌زاده بی‌بالانی

6.

به کارگیری رویکرد شبکة هم پیوندی در سطح بندی فضاهای سکونت گاهی استان قم برای بهبود برنامه ریزی و آمایش منطقه ای

دوره 5، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 211-240
محمد حسین شریف زادگان؛ اصغر خوانین زاده؛ حمید فتحی؛ بهزاد ملک پور اصل

7.

پروفایل ترانسکریپتوم یاخته‌های گرانولوزای تخمدان گاو در مراحل مختلف فولیکولوژنسیز

دوره 48، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 463-471
ابوالفضل بهرامی؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ مصطفی صادقی؛ علی نجفی

8.

پژوهشی در ربع رشیدی

دوره 7، شماره 0، تابستان 1379
مهندس احمد سعیدنیا

9.

پهنه‌بندی خطر زمین لغزش به منظور استفاده کاربردی در طراحی شبکه جاده جنگلی

دوره 65، شماره 1، بهار 1391، صفحه 19-32
الیاس حیاتی؛ باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ علی دسترنج؛ علی‌اکبر نظری‌سامانی

10.

تحلیل شبکه سکونتگاهی با تأکید بر جریان‌های جمعیتی در شهرستان فیروزکوه

42(74، زمستان 1389)، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 75-89
نسرین آذرباد؛ محمد سلمانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری

11.

تحلیل عوامل تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبرسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان

دوره 40، شماره 2، تابستان 1388
زهرا زارعی دستگردی؛ هوشنگ ایروانی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ آرزو مختاری حصاری

12.

جامعه‏شناسی علم فنآوری : تأملی بر تحولات اخیر جامعه‏شناسی علم

دوره 31، شماره 1، زمستان 1386
محمود قاضی طباطبایی؛ ابوعلی ودادهیر

13.

دو رسالۀ نو یافته از ابو حاتم اَسفزاری در حساب و گیاه‌شناسی

دوره 8، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 1-36
محمدرضا عرشی

14.

رهیافت نهادی در سیاستگذاری نوآوری تکنولوژیک

دوره 38، شماره 1، بهار 1387
کیومرث اشتریان

15.

ساخت اجتماعی بازار؛ تحلیل جامعه‌شناختی پیدایش بازار با تأکید بر بازار بانه در استان کردستان

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 87-115
محمد امیرپناهی

16.

سیاستگذاری ارتباطات در عصر شبکه و جنبش‌های اجتماعی

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 147-165
عباس مصلی نژاد

17.

طراحی مدل توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 161-182
معصومه مصطفی‌زاده؛ محمدرضا صادقیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.