1.

انسان شناسی علوم انسانی مسلمانان: بررسی تطبیقی انسان شناسی فارابی و ابن خلدون

دوره 1، شماره 1، مهر 1390، صفحه 73-87
محسن صبوریان

2.

بررسی پدیده جنگ از منظر ابن خلدون

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 147-171
محمد علی توانا؛ سید یزدان هاشمی اصل؛ جواد جریده

3.

بررسی مقایسه‌ای آراء و اندیشه‌های ابن خلدون و امیل دورکیم با تأکید بر نقش و کارکرد همبستگی اجتماعی در تکوین و تداوم نظام سیاسی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 149-177
احمد جهانی نسب

4.

پیامد تناقض و ستیز بین ساختار اجتماعی و ساختار فرهنگی در نظریه ابن خلدون

دوره 25، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 23-60
غلامرضا جمشیدیها؛ زینب نادی

5.

تبیین امور واقع از منظر ابن خلدون (نگاهی نو به مقدمه)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 105-81
غلامرضا جمشیدیها؛ یونس اکبری

6.

ریشه یابی مبانی علم ارتباطات در دانش بلاغت

دوره 160، شماره 0، دی 1380
دکترحجت رسولی

7.

کیمیا از نظر ابو نصر فارابی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1384
جعفر آقایانی چاوشی

8.

واکاوی و تحلیل مفهوم «خلقیات» و ابعاد و ویژگی‌های آن از دیدگاه ابن خلدون

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 37-58
جواد نظری مقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب