1.

ارزیابی مدل ها و روشهای سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکت ها

دوره 10، شماره 4، دی 1382
دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ محمدرضا رستمی

2.

بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی. سود قبل از بهره و مالیات. جریان نقدی فعالیت های عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 3، مهر 1383
دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ دکتر رضا تهرانی؛ حسن سراجی

3.

بررسی تحلیلی- تطبیقی الگوها و مدل های سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان

دوره 10، شماره 3، مهر 1382
دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ سعید فتحی

4.

طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری صنعت بیمه ایران : مطالعه ای موردی

دوره 10، شماره 2، تیر 1382
دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ امیررضا نعمت الهی اردستانی

5.

عوامل موثر بر جذابیت بورس اوراق بهادار مطالعه موردی : بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1383
دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ بهروز لاری سمنانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب