1.

تحلیل نیروهای موثر در شهری شدن رانت در قالب طرح های آماده سازی زمین مسکونی شهری (مطالعۀ موردی: شهر زنجان)

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 85-103
شهریور روستایی؛ رحیم حیدری چیانه؛ اکبر اصغری زمانی؛ رحیم توسلیان

2.

تحلیل و سنجش عوامل اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان در محلات فرودست شهری (مطالعۀ موردی: سکونتگاه های غیررسمی شهر ایلام)

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 303-321
رضا جهان بین؛ فریدون بابایی اقدم؛ شهریور روستایی؛ اکبر اصغری زمانی

3.

نگرشی انتقادی به تاثیر شهری شدن سرمایه بر فضاهای عمومی شهر

دوره 55، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 93-107
مرضیه راستاد بروجنی؛ شهریور روستایی؛ مرتضی قورچی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب