1.

اثر نوع کانون توجه به صورت خودگفتاری بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 657-666
منصوره مکبریان؛ سمیه نامدار طجری

2.

تأثیر ماساژ تا تکمیل دورۀ جنینی بر بازتاب‌های نوزادان زودرس

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 107-119
منصوره مکبریان؛ شمس اله نوری پور

3.

تعیین روایی و پایایی نسخۀ خلاصه‌شدۀ آزمون ارزیابی سیستم‌های تعادل در سالمندان

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 53-69
ولی اله کاشانی؛ منصوره مکبریان؛ بهروز گل محمدی؛ محمدرضا سلمان زاده

4.

مقایسۀ شادکامی زنان و مردان سالمند فعال و غیرفعال شهر تهران

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 183-194
منصوره مکبریان؛ ولی‌اله کاشانی؛ کبری کاشانی؛ سمیه نامدار طجری

5.

ویژگی‎های روان‌سنجی نسخۀ فارسی سیاهۀ ذهن‎آگاهی ورزشی

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 423-443
ولی اله کاشانی؛ منصوره مکبریان؛ الهه مصطفایی فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب