1.

انقلاب به مثابه متن بررسی انسان‏شناختی انقلاب مصر

دوره 21، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 221-252
احمد نادری

2.

پویایی‎های هویتی و مصرف‎های هویت‎ساز؛ مطالعه‎ای در محلۀ گلستانِ شهرِ سبزوار

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 221-247
ابراهیم فیاض؛ احمد نادری؛ موسی الرضا غربی

3.

رهبران مذهبی و سلامت زنان: مردم‌نگاری انتقادی در بازاندیشی زنان اورامی

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 121-156
سحر باباصفری؛ احمد نادری؛ ابراهیم فیاض؛ نافع باباصفری

4.

فراتحلیل مشارکت سیاسی دانشجویان ایرانی: مطالعه اثربخشی عوامل تبیین‌کننده

دوره 24، شماره 1، مهر 1396، صفحه 259-290
احمد نادری

5.

واکاوی دگرگونی و پایداری منابع هویت در بین مردمان اورامان: مبتنی بر روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

دوره 25، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 431-456
نافع باباصفری؛ ابراهیم فیاض؛ امیلیا نرسیسیانس؛ احمد نادری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب