1.

تأثیر مایه‌زنی قارچ‌ریشه های آربوسکولار بر پژمردگی ورتیسلیومی دو پایه پسته احمد‌آقایی و بادامی زرند: ویژگی‌های رشدی، تغذیه‌ای و بیوشیمیایی

دوره 53، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 239-254
سکینه جمالی پاقلعه؛ ناصر رادمان؛ امیرحسین محمدی؛ مهدی پیرنیا؛ عبدالحسین طاهری

2.

تأثیر میکوریزهای آربوسکولارGlomus intraradices ‎‏ و ‏Glomus mosseae‏ بر پوسیدگی ‏فیتوفتورایی ریشه پسته در شرایط تنش شوری

دوره 50، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 197-212
زینب بهمنش؛ حسین علایی؛ امیر حسین محمدی؛ حسین دشتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب