1.

ارائه مدل جامع عوامل مؤثر در توسعة ورزش قهرمانی با رویکرد مرور سیستماتیک: رهیافت فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401
بهنام نقی پور گیوی؛ عبدالله روزفراخ

2.

طراحی مدل معادلات ساختاری هویت منطقه ای و هویت ملی در هواداران تیم های ملی والیبال

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 597-609
امیرحسین منظمی؛ عباس نظریان مادوانی؛ بهنام نقی پور گیوی

3.

مدل ارتباطی ادراک از موفقیت تیم های ملی ورزشی ایران با انسجام اسلامی و هویت ملی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 457-438
بهنام نقی پور گیوی؛ امیرحسین منظمی؛ سید محسن اسلامی شهر بابکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب