1.

بررسی تغییرات کاتیون‌های بازی در آبشویی تاج و لاشریزه گونۀ افراپلت در جنگل‌های هیرکانی

دوره 71، شماره 3، آذر 1397، صفحه 221-230
هاشم حبشی؛ الهام شبانی؛ مریم مصلحی

2.

بررسی ذخیره کربن آلی خاک در جنگل آمیخته راش- ممرز (مطالعۀ موردی: جنگل شصت‌کلاته گرگان)

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 609-616
هاشم حبشی؛ مریم مصلحی؛ رامین رحمانی؛ خسرو ثاقب طالبی

3.

بررسی رشد و زنده‌مانی نهال‌های حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) و چندل (Rhizophora mucronata (Lam).) در تراکم و فواصل مختلف کشت در پهنۀ جزر و مدی

دوره 72، شماره 3، آذر 1398، صفحه 183-191
عبدالحمید حاجبی؛ مریم مصلحی؛ مجید حسنی

4.

تأثیر فصل بر ویژگی‎های شیمیایی آب در خاک جنگل راشستان آمیخته (ایران-جنگل شصت‎کلاته)

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-11
مریم مصلحی؛ هاشم حبشی؛ فرهاد خرمالی؛ رامین رحمانی

5.

تأثیر نور، رژیم آبیاری و نحوة جداسازی پریکارپ بر خصوصیات فیزیولوژیک نهال‎های حرا

دوره 76، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 181-190
سید افسانه محبی؛ مرضیه رضایی؛ مریم مصلحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب