1.

آثار اندازه قطعات علوفه، فشار پرس هیدرولیک و زمان توقف فشار بر قابلیت ماندگاری و ریزش ذرات بلوک های خوراک کامل

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 569-584
سیروس فراستی؛ محمد معینی؛ فردین هژبری؛ حسن فضایلی

2.

ارزیابی غلظت های مختلف کبالت در جیره بره های پرواری: اثر بر عملکرد، برخی متابولیت های خون و فراسنجه های تخمیر شکمبه

دوره 22، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 223-235
الهام ندری؛ فردین هژبری؛ محمد مهدی معینی

3.

بررسی تعداد سلول‏های سوماتیک شیر در گاوداری‏های صنعتی و سنتی استان تهران

دوره 15، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 21-29
نگین جمال امام قیسی؛ علی صادق سفید مزگی؛ محمد مهدی معینی

4.

تأثیر سطوح مختلف پساب تقطیری ملاس خشک ‌شده با سبوس بر عملکرد رشد، تخمیر و پروتوزوآی شکمبه و فراسنجه‌های خونی بره‌های نر پرواری

دوره 21، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-10
فرض الله مصطفایی؛ محمد ابراهیم نوریان سرور؛ محمد معینی

5.

تأثیر عصاره اتانولی و استنی ریشه شیرین بیان بر فراسنجه‌های تخمیر، متان و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه بز

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 729-740
محمد ابراهیم نوریان سرور؛ علی خضریان؛ محمد مهدی معینی

6.

تاثیرعصاره کنگر فرنگی بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی و آنتی اکسیدانی بره های سنجابی

دوره 22، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 357-364
صوفی دارابی؛ محمد معینی؛ منوچهر سوری؛ محمد ابراهیم نوریان سرور؛ عبدالحمید پاپزن

7.

تأثیر گیاه و اسانس پونه بر فراسنجه‌های تخمیر، تولید گاز متان و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه بز به روش آزمایشگاهی

دوره 18، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 477-490
علی خضریان؛ محمد ابراهیم نوریان سرور؛ محمد مهدی معینی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.