1.

ارزیابی میزان آلودگی جیوه در رسوبات بین جزرومدی خوریات ماهشهر

دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 699-708
هدی موری بازفتی؛ علیرضا صفاهیه؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ کمال غانمی

2.

مطالعه الگوی تغلیظ زیستی(BCF) و تجمع زیستی (BAF) ترکیبات آروماتیک در صدف تابوت موجدار

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 227-236
معصومه محمودی؛ علیرضا صفاهیه

3.

مطالعه توانایی باکتری های جداسازی شده از رسوبات خلیج فارس در حذف زیستی فلز سرب و هیدروکربن آنتراسن

دوره 69، شماره 3، آبان 1395، صفحه 743-756
فاطمه شاه علیان؛ راضیه لموچی؛ علیرضا صفاهیه؛ نگین سلامات؛ هاجر آبیار؛ فاطمه موجودی؛ مصطفی زارع دوست

4.

مطالعه عملکرد باکتری هالوتولرانت Micrococcus luteus در حذف زیستی فلز روی

دوره 69، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 487-504
راضیه لموچی؛ علیرضا صفاهیه؛ نگین سلامات؛ هاجر آبیار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب