1.

ارزیابی عملکرد مدیریت محله محور با تأکید بر شاخصه‌های سرمایه اجتماعی* مورد پژوهی: محلات 7 گانه ناحیه 1 منطقه 21 شهرداری تهران

دوره 18، شماره 4، دی 1392، صفحه 47-56
فرشاد نوریان؛ نجمه مظفری پور

2.

تبیین نقش های مورد انتظار از سازمان های حرفه ای شهرسازی ایران مبتنی بر روش تحلیل گفتمان انتقادی

دوره 23، شماره 3، آذر 1397، صفحه 41-52
بنفشه یادگارزاده؛ فرشاد نوریان

3.

تحلیل چگونگی حمایت قانون از مشارکت عمومی در بازآفرینی شهری مطالعه موردی: میدان امام علی (عتیق) اصفهان

دوره 17، شماره 2، تیر 1391، صفحه 15-28
فرشاد نوریان؛ اندیشه آریانا

4.

تحلیلی بر قلمرو نظری شهر هوشمند تاب آور و تدوین چارچوب کاربست آن

دوره 25، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 55-69
غزاله سادات قریشی؛ حمید رضا پارسی؛ فرشاد Nourian

5.

شناسایی بخش های رقابت پذیر منطقه ای در استان فارس

دوره 22، شماره 3، آذر 1396، صفحه 33-44
حمیدرضا بهمن پور خالصی؛ فرشاد نوریان

6.

شناسایی علل عدم تحقق کاربری های پیشنهادی در طرح های توسعه شهری ایران با استفاده از نظریه زمینه‌ای

دوره 22، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 5-14
گلدیس وحیدی برجی؛ فرشاد نوریان؛ محمد مهدی عزیزی

7.

قانونی سازی: روایتِ مشروعیت بخشی به تخلفات ساختمانی (مطالعه موردی مگامال های شهر تهران)

دوره 27، شماره 3، آذر 1401، صفحه 35-44
نیره دیاریان؛ فرشاد Nourian

8.

کاوشی در نظام مساجد در کاربری زمین شهر و استخراج معیارهای مکانگزینی آن

دوره 19، شماره 3، آبان 1393، صفحه 39-52
فرشاد نوریان؛ حجت الاسلام محمدحسین الهی زاده؛ محمدمهدی عبدالهی ثابت

9.

مدلسازی تصویر شهر جهت مشخص شدن اولویت های برندسازی شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه

دوره 23، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 31-40
فرشاد نوریان؛ مهدی میکائیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب