1.

ارتباط تجمع برخی متابولیت¬ها با سازوکارهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی تحمل سرما و انجماد در گندم نان

دوره 44، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 327-345
شهریار ساسانی؛ رضا توکل افشاری؛ سیروس محفوظی

2.

ارتباط تغییرات فنولوژیک و تکمیل نیاز بهاره سازی با روند انباشت قندهای محلول و تحمل به سرما در گندم نان (Triticum aestivum)

دوره 43، شماره 2، مهر 1391، صفحه 281-293
شهریار ساسانی؛ رضا توکل افشاری؛ سیروس محفوظی؛ بن ترواسکیس


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب